Introduktion til uddannelsen

Medicinstudiet på SDU er unikt

På kandidatdelen af medicinstudiet tager du ansvar for at erhverve dig det videnskabelige og praktiske grundlag, som er en nødvendig forudsætning for, at du om tre år kan fungere som læge. Du vil i højere grad end på bachelordelen blive trænet i at møde patienterne, samtidig med at din faglighed skærpes.

Medicinstudiet på Syddansk Universitet er unikt, fordi teori og praksis kombineres i patientorienterede eksamensformer. Medicinstudiet er en professionsuddannelse og på SDU, Region Syddanmarks sygehuse og i lægepraksis anvender du din viden og træner og opøver færdigheder i at kunne diagnosticere og behandle almindeligt forekommende sygdomme hos de patienter, du vil møde som nyuddannet læge.

Mød patienter allerede i uddannelsen

På kandidatdelen skal du lære at anvende din teoretiske viden. Du lærer at omsætte den i praktisk lægegerning. Dette sker i mødet med patienterne. I løbet af studiet bliver du konfronteret med mange sygehistorier og problemstillinger, som du skal arbejde på at løse.

Du kommer til at træne både kommunikative og praktiske færdigheder i færdighedslaboratoriet og i klinisk praksis ligesom du trænes i at tilgå og anvende videnskabelige data i konkrete kliniske sammenhænge.

Du skal endvidere arbejde med etiske problemstillinger, personlige holdninger og adfærd og du skal opbygge samarbejdsrelationer med dine medstuderende i relation til læring, klinisk praksis, vidensdeling og forskning.

I løbet af studiet er der klinikophold, hvor du gør tjeneste på sygehus eller hos praktiserende læge, og hvor du under supervision skal møde, undersøge og diagnosticere patienter, skrive journaler, indgå i beslutningsprocesser og informere patienterne om konferencebeslutninger og overvejelser.

Når du er blevet læge på Syddansk Universitet

Som færdiguddannet cand.med. skal du sammen med dine kollegaer fra de øvrige danske universiteter påbegynde din basislæge uddannelse og videre derfra speciellægeuddannelse. Du har også mulighed for at påbegynde en forskeruddannelse.