Dit studievalg

Undervisning

Undervisningen på kandidatdelen foregår på J.B. Winsløws Vej og i klinikbygningen på Odense Universitetshospital. Uddannelsen er bygget op omkring selvstudier, forelæsninger, modulbaseret holdundervisning og gruppearbejde. Der er praktiske elementer med laboratorieøvelser, færdighedstræning og klinikophold.
Det er en stor fordel at deltage i læse- og studiegrupper, hvor man sammen kan gennemgå målbeskrivelser, løse opgaver og lignende.