Skip to main content

Fagtilmelding

Tilmelding til fag foregår elektronisk via Studenterselvbetjeningen. Der er åbent for tilmelding i følgende perioder:

  • 20.-30. maj til efterårets fag
  • 20.-30. november til forårets fag

Vi opfordrer dig til at tilmelde dig 30 ECTS fag på din uddannelses relevante studietrin hvert semester.

Omvalg af valgfag

Du har mulighed for at ændre på dit valg af valgfag (ikke obligatoriske fag).

Kriterier for omvalg:

  • Der skal være overensstemmelse i ECTS på fag, der ønskes udskiftet.
  • Fagene der skiftes fra og til skal udbydes samme semester
  • Der skal være plads på det nye fag.
  • Udskiftning af valgfag må ikke være studietidsforlængende.

Frist for omvalg er 21 dage efter semesterstart: Senest 21. september/21. februar.

Ansøgning om udskiftning af valgfag foregår ved henvendelse til Uddannelsesjura og Registratur via henvendelsesblanketten SPOC.
 

Tilmelding til prøve (eksamen)

Når du er tilmeldt undervisning, er du automatisk tilmeldt til fagets prøve/r. Framelding kan ikke finde sted, og der er brugt et prøveforsøg,  hvis du ikke deltager i prøven.
Hvis du ikke består, ikke deltager eller er syg ved ordinær prøve, har du mulighed for at tilmelde dig reeksamen.
 

Dispensationsmuligheder

Universitetet kan dispensere fra kravet om  tilmelding til eksamen, hvis du er eliteidrætsudøver eller der foreligger usædvanlige forhold, som du er uden skyld i og ikke har kunnet indrette dig på. Dette kan f.eks. være sygdom hos dig selv eller din nærmeste familie (dokumenteret). Du  kan læse mere om dine muligheder her

Studienævn for Markeds- og ledelsesantropologi, Økonomi, Matematik-Økonomi og Miljø og Ressource Management (Odense) Syddansk Universitet
  • Campusvej 55
  • Odense M - DK-5230
  • Telefon: +45 6550 2290

Sidst opdateret: 11.06.2021