Skip to main content

Fagtilmelding

Tilmelding til fag foregår elektronisk via Studenterselvbetjeningen. Der er åbent for tilmelding i følgende perioder:

  • 20.-30. maj til efterårets fag
  • 20.-30. november til forårets fag

Du skal til hvert semester tilmelde dig nye 30 ECTS fag på din uddannelses relevante studietrin. Nye ECTS er fag, som du ikke tidligere har været tilmeldt. Er der fag, som du tidligere har været tilmeldt, men ikke bestået, vil disse fag ikke indgå i de nye 30 ECTS.

Universitetet vil føre kontrol med, at du tilmelder dig de krævede nye 30 ECTS. Hvis du ikke gør dette, vil universitetet tilmelde dig fag ifølge aftale med studienævnet.
 

Omvalg af valgfag

Du har mulighed for at ændre på dit valg af valgfag (ikke obligatoriske fag).

Kriterier for omvalg:

  • Der skal være overensstemmelse i ECTS på fag, der ønskes udskiftet.
  • Der skal være plads på det nye fag.
  • Udskiftning af valgfag må ikke være studietidsforlængende.

Frist for omvalg er 14 dage efter semesterstart: Senest 15. september/15. februar.

Ansøgning om udskiftning af valgfag foregår ved henvendelse til Studieservice - Eksamen via henvendelsesblanketten SPOC.
 

Tilmelding til prøve (eksamen)

Når du er tilmeldt undervisning, er du automatisk tilmeldt til fagets prøve/r. Framelding kan ikke finde sted, og der er brugt et prøveforsøg,  hvis du ikke deltager i prøven.
Hvis du ikke består, ikke deltager eller er syg ved ordinær prøve, bliver du automatisk tilmeldt omprøven i samme eksamenstermin. Framelding kan ikke finde sted.
 

Dispensationsmuligheder

Universitetet kan dispensere for tilmeldingskravet, hvis du er eliteidrætsudøver, lider af en funktionsnedsættelse (tilknyttet SPS), eller der foreligger usædvanlige forhold, som du er uden skyld i og ikke har kunnet indrette dig på. Dette kan f.eks. være sygdom hos dig selv eller din nærmeste familie (dokumenteret).