Skip to main content

Dit studievalg

Studiet
Matematik-økonomi er en uddannelse, der især henvender sig til studerende, der både har interesse for matematik og lyst til at anvende matematik, edb og statistik på konkrete problemstillinger inden for det økonomiske område. Disse metoder har i de senere årtier vundet indpas i såvel økonomisk teori som dens anvendelser. Det økonomiske område, med dets fokusering på maksimering og minimering (af for eksempel omkostninger), er et yderst velegnet anvendelsesfelt for kvantitative metoder.

Individuelt studieprogram
Som matematik-økonomi-studerende skal du sammensætte et individuelt studieprogram, hvor du kan udnytte dine interesser og stærke sider maksimalt. Den største del af de studerende har valgt at specialisere sig inden for finansiering og planlægning, hvor der er gode muligheder for at kombinere matematik og økonomi. Kandidatuddannelsen afsluttes med et speciale, hvor der trænges dybt ned i et teoretisk eller et praktisk emne.

Varighed
Matematik-økonomi-studiet består først af en 3-årig bacheloruddannelse, hvor fagene falder i to blokke: økonomiske fag og matematiske fag.

Bagefter kan du fortsætte på den 2-årige kandidatoverbygning, som er karakteriseret ved en meget stor grad af valgfrihed.
Overbygningsuddannelsen afsluttes med en specialeafhandling, hvor du trænger dybt ned i et teoretisk eller et praktisk emne.

Et stigende antal studerende har valgt at fortsætte på ph.d.-uddannelsen, enten med henblik på en akademisk karriere eller i kombination med specialist-opgaver i erhvervslivet.

Studielivet og Studiemiljø
En fredelig læseplads finder du i de rolige omgivelser i studiemiljøerne eller på Universitetsbiblioteket. På biblioteket kan du desuden via bibliotekets database finde frem til en stor del af den litteratur, du har brug for. Har du brug for speciallitteratur, er der mulighed for at skaffe bøger hjem fra andre universiteter både i og udenfor Danmark.

Syddansk Universitet i Odense har også sin egen »Studenterboghandel«, hvor det er muligt at bestille og købe præcis den litteratur, der er relevant for dig.

Den nyeste teknologi har høj prioritet på universitetet, og rundt omkring på universitetet finder du terminalrum med computere til fri afbenyttelse. Computerne giver også adgang til Internettet, og du er velkommen til at surfe på nettet, søge i databaser m.m., ligesom du kan få din egen e-mailadresse.


Info flyer

Læs mere om uddannelsen her

KLIK HER

Sidst opdateret: 13.07.2021