Skip to main content

To-fagligt studieforløb

Den to-faglige kandidatuddannelse med Matematik som centralt fag består af følgende elementer:

Obligatoriske kurser (15 ECTS)

Følgende kurser er obligatoriske på den to-faglige kandidatuddannelse med Matematik som centralt fag:

Konstituerende kandidatkurser (15 ECTS)

Som konstituerende kandidatkurser kan du vælge blandt alle de kurser og projekter, Institut for Matematik og Datalogi udbyder på kandidat- og ph.d.-niveau inden for fagområderne datalogi, matematik og statistik, og som bedømmes med karakter efter 7-trins-skalaen.

Hvilke konkrete kurser, du kan vælge imellem, varierer fra semester til semester.

Valgfag (15 ECTS)

Som valgfag kan du vælge blandt alle de kurser og projekter, som Det Naturvidenskabelige Fakultet udbyder på kandidat- og ph.d.-niveau, så længe du opfylder eventuelle indgangskrav og faglige forudsætninger. Du må også gerne vælge kurser på bachelorniveau, så længe de er uden for dit primære fagområde.

Hvilke konkrete kurser du kan vælge imellem, varierer fra semester til semester.

Sidefag (45 ECTS)

Hvis du vælger den to-faglige kandidatuddannelse med Matematik som centralt fag, fortsætter du med det sidefag, du har taget på din bacheloruddannelse.

Hvis du har et naturvidenskabeligt sidefag, har kandidatdelen af sidefaget et omfang af 45 ECTS.

Hvis du har et humanistisk, samfundsvidenskabeligt eller sundhedsvidenskabeligt sidefag, har kandidatdelen af sidefaget et omfang af 75 ECTS. Det betyder, at du først skriver dit speciale på 5. semester, og at din kandidatuddannelse får en normeret studietid på 2 ½ år.

Speciale (30 ECTS)

På kandidatuddannelsens sidste semester udarbejder du dit afsluttende specialeprojekt.

Du vil typisk blive tilknyttet en af instituttets forskningsgrupper, som du kan få råd og vejledning fra undervejs i processen.

Ud over de obligatoriske kurser og specialet skal du tage mindst 10 ECTS kurser, som bedømmes med ekstern censur.

Specialisering

Uddannelsens opbygning giver dig mulighed for enten at gå efter en bred matematikprofil eller at specialisere matematik-delen af din uddannelse inden for et af følgende fagområder:

Studieforløb

I det anbefalede studieforløb kan du se en grafik over de elementer, der indgår i uddannelsen, og i hvilken rækkefølge vi anbefaler dig at tage dem.

Se det anbefalede studieforløb