Skip to main content

Specialisering i Statistik

Et-fagligt studieforløb

Konstituerende kandidatkurser (25 ECTS)

Som konstituerende kandidatkurser kan du vælge blandt alle de kurser og projekter, Institut for Matematik og Datalogi udbyder på kandidat- og ph.d.-niveau inden for fagområderne datalogi, matematik og statistik, så længe du opfylder eventuelle indgangskrav.

Hvis du ønsker at specialisere dig i statistik, anbefaler vi, at du vælger MM835: Sandsynlighedsteori (10 ECTS) og ST817: Matematisk statistik II (5 ECTS).

Derudover anbefaler vi, at du vælger 10 ECTS blandt følgende kurser:

Hvis du ønsker at opnå undervisningskompetence i Matematik på gymnasieniveau, skal du vælge MM822 som et af dine konstituerende kandidatkurser.

Fagperspektiverende aktiviteter (30 ECTS)

Som fagperspektiverende aktiviteter kan du vælge frit blandt de kurser og projekter, Det Naturvidenskabelige Fakultet udbyder på kandidat- og ph.d.-niveau. Derudover kan du vælge kurser på bachelorniveau, så længe de er uden for dit primære fagområde. Vær opmærksom på, om du opfylder eventuelle indgangskrav.

Hvis du ønsker at specialisere dig i statistik, anbefaler vi, at du vælger dine fagperspektiverende aktiviteter blandt følgende kurser:

Hvis du ønsker at opnå undervisningskompetence i Matematik på gymnasieniveau, skal du vælge NAT805 som en af dine fagperspektiverende aktiviteter.

Specialeforberedende aktiviteter (30 ECTS)

Som specialeforberedende aktiviteter kan du vælge blandt alle kurser og projekter inden for fagområderne matematik, statistik og datalogi, som Det Naturvidenskabelige Fakultet udbyder på kandidat- og ph.d.-niveau. Derudover kan du vælge blandt de tværfaglige kandidat- og ph.d.-kurser, som fakultetet udbyder. Vær opmærksom på, om du opfylder eventuelle indgangskrav.

Mindst 20 ECTS af dine specialeforberedende aktiviteter skal være kurser/projekter, der bedømmes med karakter efter 7-trins-skalaen.

Hvis du ønsker at specialisere dig i stastistik, anbefaler vi, at du vælger dine specialeforberedende aktiviteter blandt de kurser fra puljen af anbefalede konstituerende kandidatkurser, som du ikke allerede har taget.


Speciale (30 ECTS)

På kandidatuddannelsens sidste semester udarbejder du dit afsluttende specialeprojekt. Du vil typisk blive tilknyttet en forskningsgruppe inden for matematik, som du kan få råd og vejledning fra undervejs i processen.

Eksempler på tidligere specialetitler inden for statistik:

  • Nonparametric Bland-Altman Limits of Agreement and related sample size considerations
  • Bias-corrected estimation of the stable tail dependence function
  • Estimation of tail dependence with application to twin data

To-fagligt studieforløb

Konstituerende kandidatkurser (15 ECTS)

Som konstituerende kandidatkurser kan du vælge blandt de kurser og projekter, som Institut for Matematik og Datalogi udbyder på kandidat- og ph.d.-niveau inden for fagområderne datalogi, matematik og statistik, og som bedømmes med karakter efter 7-trins-skalaen.

Hvis du ønsker at specialisere dig i statistik, anbefaler vi, at du vælger MM835: Sandsynlighedsteori (10 ECTS) og ST817: Matematisk statistik II (5 ECTS).

Valgfag (15 ECTS)

Som valgfag kan du vælge frit blandt de kurser og projekter, Det Naturvidenskabelige Fakultet udbyder på kandidat- og ph.d.-niveau. Derudover kan du vælge kurser på bachelorniveau, så længe de er uden for dit primære fagområde. Vær opmærksom på, om du opfylder eventuelle indgangskrav.

Hvis du ønsker at specialisere dig i statistik, anbefaler vi, at du vælger dine valgfag blandt følgende kurser:

Hvis du ønsker at opnå undervisningskompetence i Matematik på gymnasieniveau, skal du vælge NAT805 som et af dine valgfag.


Speciale (30 ECTS)

På kandidatuddannelsens sidste semester udarbejder du dit afsluttende specialeprojekt. Du vil typisk blive tilknyttet en forskningsgruppe inden for matematik, som du kan få råd og vejledning fra undervejs i processen.

Eksempler på tidligere specialetitler inden for statistik:

  • Nonparametric Bland-Altman Limits of Agreement and related sample size considerations
  • Bias-corrected estimation of the stable tail dependence function
  • Estimation of tail dependence with application to twin data

Refleksionsskema

Senest ved kandidatuddannelsens start skal du udfylde og aflevere et skriftligt refleksionsskema, hvor du beskriver, hvordan du forventer at sammensætte din kandidatuddannelse, hvilke kompetencer du ønsker at udvikle, og hvilke fordele og ulemper der er ved dit valg.

Refleksionsskemaet er vejledende og binder dig ikke til at tage nogen bestemte kurser.

Download refleksionsskema