Skip to main content

Specialisering i Numerisk analyse

Et-fagligt studieforløb

Konstituerende kandidatkurser (25 ECTS)

Som konstituerende kandidatkurser kan du vælge blandt alle de kurser og projekter, Institut for Matematik og Datalogi udbyder på kandidat- og ph.d.-niveau inden for fagområderne datalogi, matematik og statistik, så længe du opfylder eventuelle indgangskrav.

Hvis du ønsker at specialisere dig i numerisk analyse, anbefaler vi, at du vælger MM831: Differentialligninger II (5 ECTS) og MM834: Partielle differentialligninger: teori, modellering og beregning (10 ECTS).

Derudover anbefaler vi, at du vælger et af følgende kurser:

Fagperspektiverende aktiviteter (30 ECTS)

Som fagperspektiverende aktiviteter kan du vælge frit blandt de kurser og projekter, Det Naturvidenskabelige Fakultet udbyder på kandidat- og ph.d.-niveau. Derudover kan du vælge kurser på bachelorniveau, så længe de er uden for dit primære fagområde. Vær opmærksom på, om du opfylder eventuelle indgangskrav.

Hvis du ønsker at specialisere dig i numerisk analyse, anbefaler vi, at du vælger dine fagperspektiverende aktiviteter blandt følgende kurser:

Hvis du ønsker at opnå undervisningskompetence i Matematik på gymnasieniveau, skal du vælge NAT805 som en af dine fagperspektiverende aktiviteter.


Specialeforberedende aktiviteter (30 ECTS)

Som specialeforberedende aktiviteter kan du vælge blandt alle de kurser og projekter, som Institut for Matematik og Datalogi udbyder på kandidat- og ph.d.-niveau inden for fagområderne datalogi, matematik og statistik. Derudover kan du vælge blandt de tværfaglige kandidat- og ph.d.-kurser, som Det Naturvidenskabelige Fakultet udbyder. Vær opmærksom på, om du opfylder eventuelle indgangskrav.

Mindst 20 ECTS af dine specialeforberedende aktiviteter skal være kurser/projekter, der bedømmes med karakter efter 7-trins-skalaen.

Hvis du ønsker at specialisere dig i numerisk analyse, anbefaler vi, at du vælger dine specialeforberedende aktiviteter blandt de kurser fra puljen af anbefalede konstituerende kandidatkurser, som du ikke allerede har taget.

Speciale (30 ECTS)

På kandidatuddannelsens sidste semester udarbejder du dit afsluttende specialeprojekt. Du vil typisk blive tilknyttet en forskningsgruppe inden for matematik, som du kan få råd og vejledning fra undervejs i processen.

Eksempler på tidligere specialetitler inden for numerisk analyse:

  • Simulation of contaminant transport in Svendborgsund
  • Parameter estimation for the Heston model and comparison to a neural network model
  • Numerical analysis of the primal and dual problems in American option pricing

To-fagligt studieforløb

Konstituerende kandidatkurser (15 ECTS)

Som konstituerende kandidatkurser kan du vælge blandt de kurser og projekter, som Institut for Matematik og Datalogi udbyder på kandidat- og ph.d.-niveau inden for fagområderne datalogi, matematik og statistik, og som bedømmes med karakter efter 7-trins-skalaen.

Hvis du ønsker at specialisere dig i numerisk analyse, anbefaler vi, at du vælger MM831: Differentialligninger II (5 ECTS) og MM834: Partielle differentialligninger: teori, modellering og beregning (10 ECTS).

Valgfag (15 ECTS)

Som valgfag kan du vælge frit blandt de kurser og projekter, Det Naturvidenskabelige Fakultet udbyder på kandidat- og ph.d.-niveau. Derudover kan du vælge kurser på bachelorniveau, så længe de er uden for dit primære fagområde. Vær opmærksom på, om du opfylder eventuelle indgangskrav.

Hvis du ønsker at specialisere dig i numerisk analyse, anbefaler vi, at du vælger dine valgfag blandt følgende kurser:

Hvis du ønsker at opnå undervisningskompetence i Matematik på gymnasieniveau, skal du vælge NAT805 som et af dine valgfag.


Speciale (30 ECTS)

På kandidatuddannelsens sidste semester udarbejder du dit afsluttende specialeprojekt. Du vil typisk blive tilknyttet en forskningsgruppe inden for matematik, som du kan få råd og vejledning fra undervejs i processen.

Eksempler på tidligere specialetitler inden for numerisk analyse:

  • Simulation of contaminant transport in Svendborgsund
  • Parameter estimation for the Heston model and comparison to a neural network model
  • Numerical analysis of the primal and dual problems in American option pricing

Refleksionsskema

Senest ved kandidatuddannelsens start skal du udfylde og aflevere et skriftligt refleksionsskema, hvor du beskriver, hvordan du forventer at sammensætte din kandidatuddannelse, hvilke kompetencer du ønsker at udvikle, og hvilke fordele og ulemper der er ved dit valg.

Refleksionsskemaet er vejledende og binder dig ikke til at tage nogen bestemte kurser.

Download refleksionsskema