Skip to main content

Specialisering i Matematikundervisning

Et-fagligt studieforløb

Konstituerende kandidatkurser (25 ECTS)

Som konstituerende kandidatkurser kan du vælge blandt de kurser og projekter, som Institut for Matematik og Datalogi udbyder på kandidat- og ph.d.-niveau inden for fagområderne datalogi, matematik og statistik.

Hvis du ønsker at specialisere dig i matematikundervisning, anbefaler vi, at du vælger følgende kurser:

Hvilke øvrige kurser, du kan vælge imellem, varierer fra år til år.

Fagperspektiverende aktiviteter (30 ECTS)

Som fagperspektiverende aktiviteter kan du vælge frit blandt de kurser og projekter, Det Naturvidenskabelige Fakultet udbyder på kandidat- og ph.d.-niveau. Derudover kan du vælge kurser på bachelorniveau, så længe de er uden for dit primære fagområde. Vær opmærksom på, om du opfylder eventuelle indgangskrav.

Hvis du ønsker at specialisere dig i matematikundervisning, anbefaler vi, at du vælger følgende kurser som fagperspektiverende aktiviteter:

Hvilke øvrige kurser, du kan vælge imellem, varierer fra år til år.

Hvis du ønsker at opnå undervisningskompetence i Matematik på gymnasieniveau, skal du vælge NAT805 som en af dine fagperspektiverende aktiviteter.

Specialeforberedende aktiviteter (30 ECTS)

Som specialeforberedende aktiviteter kan du vælge blandt alle de kurser og projekter, som Institut for Matematik og Datalogi udbyder på kandidat- og ph.d.-niveau inden for fagområderne datalogi, matematik og statistik. Derudover kan du vælge blandt de tværfaglige kandidat- og ph.d.-kurser, som Det Naturvidenskabelige Fakultet udbyder. Vær opmærksom på, om du opfylder eventuelle indgangskrav.

Mindst 20 ECTS af dine specialeforberedende aktiviteter skal være kurser/projekter, der bedømmes med karakter efter 7-trins-skalaen.

Hvis du ønsker at specialisere dig i matematikundervisning, anbefaler vi, at du vælger NAT808: Undervisningspraksis i de naturvidenskabelige fag (10 ECTS) som en af dine specialeforberedende aktiviteter.

Hvilke øvrige kurser, du kan vælge imellem, varierer fra år til år.

Speciale (30 ECTS)

På kandidatuddannelsens sidste semester udarbejder du dit afsluttende specialeprojekt. Du vil typisk blive tilknyttet en forskningsgruppe inden for matematik, som du kan få råd og vejledning fra undervejs i processen.

Eksempler på tidligere specialetitler inden for matematikundervisning:

  • Matematisk modellering som fagligt og didaktisk redskab til øget samspil mellem matematik og andre fag
  • Matematikfagets bidrag til almen dannelse i de gymnasiale uddannelser
  • Begrundelse for matematikfaget og indholdet af dette i gymnasiale uddannelser
  • Didaktiske muligheder og forhindringer for fagsamspil mellem matematik og humanistiske fag i de gymnasiale uddannelser

To-fagligt studieforløb

Konstituerende kandidatkurser (15 ECTS)

Som konstituerende kandidatkurser kan du vælge blandt de kurser og projekter, som Institut for Matematik og Datalogi udbyder på kandidat- og ph.d.-niveau inden for fagområderne datalogi, matematik og statistik, og som bedømmes med karakter efter 7-trins-skalaen.

Hvis du ønsker at specialisere dig i matematikundervisning, anbefaler vi, at du vælger MM835: Sandsynlighedsteori (10 ECTS) som et af dine konstituerende kandidatkurser.

Hvilke øvrige kurser, du kan vælge imellem, varierer fra år til år.

Valgfag (15 ECTS)

Som valgfag kan du vælge frit blandt de kurser og projekter, Det Naturvidenskabelige Fakultet udbyder på kandidat- og ph.d.-niveau. Derudover kan du vælge kurser på bachelorniveau, så længe de er uden for dit primære fagområde. Vær opmærksom på, om du opfylder eventuelle indgangskrav.

Hvis du ønsker at specialisere dig i matematikundervisning, anbefaler vi, at du vælger følgende kurser som valgfag:

Hvis du ønsker at opnå undervisningskompetence i Matematik på gymnasieniveau, skal du vælge NAT805 som et af dine valgfag.


Speciale (30 ECTS)

På kandidatuddannelsens sidste semester udarbejder du dit afsluttende specialeprojekt. Du vil typisk blive tilknyttet en forskningsgruppe inden for matematik, som du kan få råd og vejledning fra undervejs i processen.

Eksempler på tidligere specialetitler inden for matematikundervisning:

  • Matematisk modellering som fagligt og didaktisk redskab til øget samspil mellem matematik og andre fag
  • Matematikfagets bidrag til almen dannelse i de gymnasiale uddannelser
  • Begrundelse for matematikfaget og indholdet af dette i gymnasiale uddannelser
  • Didaktiske muligheder og forhindringer for fagsamspil mellem matematik og humanistiske fag i de gymnasiale uddannelser

Refleksionsskema

Senest ved kandidatuddannelsens start skal du udfylde og aflevere et skriftligt refleksionsskema, hvor du beskriver, hvordan du forventer at sammensætte din kandidatuddannelse, hvilke kompetencer du ønsker at udvikle, og hvilke fordele og ulemper der er ved dit valg.

Refleksionsskemaet er vejledende og binder dig ikke til at tage nogen bestemte kurser.

Download refleksionsskema