Skip to main content

Et-fagligt studieforløb

Den et-faglige kandidatuddannelse i Matematik består af følgende elementer:

Obligatorisk kursus (5 ECTS)
MM845: Funktionel analyse er det eneste obligatoriske kursus på den et-faglige kandidatuddannelse i Matematik.
Konstituerende kandidatkurser (25 ECTS)

Som konstituerende kandidatkurser kan du vælge blandt alle de kurser og projekter, Institut for Matematik og Datalogi udbyder på kandidat- og ph.d.-niveau inden for fagområderne datalogi, matematik og statistik, så længe du opfylder eventuelle indgangskrav.

Hvilke konkrete kurser, du kan vælge imellem, varierer fra år til år.

Fagperspektiverende aktiviteter (30 ECTS)

De fagperspektiverende aktiviteter er i princippet valgfrie. Det betyder, at du kan vælge frit blandt alle de kurser og projekter, som Det Naturvidenskabelige Fakultet udbyder på kandidat- og ph.d.-niveau, så længe du opfylder eventuelle indgangskrav.

Det er dog afgørende, at du reflekterer over dine valg. Derfor skal du ved kandidatuddannelsens start udfylde og aflevere et skriftligt refleksionsskema, hvor du gør rede for, hvordan du forventer at sammensætte din kandidatuddannelse, hvilke kompetencer du ønsker at udvikle, og hvilke fordele og ulemper der er ved dit valg. Refleksionsskemaet er vejledende, dvs. du binder dig ikke til at tage nogen bestemte kurser.

Hvilke konkrete kurser du kan vælge imellem, varierer fra år til år.

Specialeforberedende aktiviteter (30 ECTS)

Som specialeforberedende aktiviteter kan du vælge blandt blandt de kurser og projekter, som Institut for Matematik og Datalogi udbyder på kandidat- og ph.d.-niveau inden for fagområderne matematik, statistik og datalogi. Derudover kan du vælge blandt de tværfaglige tværfaglige kandidat- og ph.d.-kurser, som udbydes af Det Naturvidenskabelige Fakultet.

Hvilke konkrete kurser, du kan vælge imellem, varierer fra semester til semester.

Speciale (30 ECTS)

På kandidatuddannelsens sidste semester udarbejder du dit afsluttende specialeprojekt.

Du vil typisk blive tilknyttet en af instituttets forskningsgrupper, som du kan få råd og vejledning fra undervejs i processen.

Ud over MM845 og specialet skal du tage mindst ét kursus, der bedømmes med ekstern censur og karakter efter 7-trins-skalaen.

Specialisering

Uddannelsens opbygning giver dig mulighed for enten at gå efter en bred matematikprofil eller at specialisere dig inden for et af følgende fagområder:

Studieforløb

I det anbefalede studieforløb kan du se en skematisk oversigt  over, i hvilken rækkefølge vi anbefaler dig at tage uddannelsens forskellige elementer:

Se det anbefalede studieforløb

Bemærk: Hvis du bliver optaget på kandidatuddannelsen med studiestart 1. februar, starter du med den fagperspektiverende aktivitet og følger herefter de obligatoriske og konstituerende kandidatkurser på dit andet semester. Af samme grund skal du så vidt muligt aflevere og have tilbagemelding på din skriftlige refleksion i løbet af efteråret, hvis du søger optagelse pr. 1. februar.