Skip to main content

Introduktion til uddannelsen

Nogle matematiske teorier og metoder udvikles direkte med henblik på problemstillinger fra andre fagområder; andre udspringer derimod af matematikeres interesse for abstraktion og for fagets indre struktur og æstetiske værdier.

Udtrykket "matematikkens helt urimelige anvendelighed" er kommet til verden, fordi det gang på gang har vist sig, at de undertiden meget abstrakte tankebygninger, matematikere skaber uden hensyn til anvendelighed, senere viser sig særdeles brugbare i andre fag. Et eksempel er talteori, som er grundlaget for kryptologi.