Skip to main content

Kompetenceprofil

En dimittend med en kandidatgrad i matematik har viden om avancerede modeller og metoder i matematik, om udvalgte emner fra fagets forskningsfront og ekspertviden på et afgrænset fagområde, der er baseret på et internationalt forskningsfelt inden for det matematiske fagområde. Desuden kan dimittenden forstå, og på et videnskabeligt grundlag reflektere over, det matematiske fagområdes viden samt identificere videnskabelige problemstillinger.

Dimittenden kan belyse fremsatte hypoteser på kvalificeret teoretisk baggrund og forholde sig kritisk til egne og andres resultater og videnskabelige modeller.

Dimittenden mestrer computerberegninger som videnskabeligt undersøgelsesværktøj og kan sætte sig ind i, analysere, modellere og løse givne problemstillinger på et højt abstraktionsniveau ud fra logiske og strukturerede ræsonnementer.

Dimittenden kan også udvikle nye varianter af de lærte metoder, hvor det konkrete problem kræver det, og perspektivere problemstillinger med anvendelse af matematiske tankegange, ræsonnementer og fagudtryk.

Endelig kan dimittenden undervise i matematik i gymnasieskolen.

Med uddannelsens internationale dimension opnår dimittenden kompetencer til at håndtere faglige og personlige relationer i ikke-danske kulturelle sammenhænge samt forstå, at tilgangen til fagets centrale emner og metoder er uafhængig af nationale grænser.