Skip to main content

Karriere

På grund af de analytiske kompetencer, man tilegner sig på kandidatuddannelsen i Matematik, er matematikere i mange tilfælde foretrukket til analysestillinger. Blandt andet inden for finanssektoren, sundhedssektoren og bygge- og anlægssektoren er der ofte tale om meget omfattende datamængder, der skal struktureres og analyseres.

Matematikere er både kvalificerede til at anvende egnede matematiske analysemetoder og til at udvikle nye metoder til løsning af komplekse problemstillinger. Det kan eksempelvis dreje sig om at udvikle en metode – en algoritme – til at analysere scanningsbilleder med henblik på at finde sygdomme eller at anvende en række metoder til at forudsige udsving fra økonomiske konjunkturer.

Mange af sådanne metoder udvikles ofte i samarbejde med dataloger, og derfor får mange matematikere også et kendskab til grundlæggende programmering.

Statistisk analyse af data

Nogle matematikere specialiserer sig i statistik og er meget efterspurgt af blandt andet analyseinstitutter, sygehuse, lægemiddelfabrikanter. Der er i det hele taget mange politiske og sundhedsmæssige beslutninger, der bliver taget på baggrund af statistiske analyser.

Helt grundlæggende er statistikere god til at finde ud af, om der er belæg for hypoteser om årsagssammenhænge – for eksempel om et bestemt lægemiddel er årsag til helbredelse, eller om en bestemt politisk mærkesag er årsag til højere vælgertilslutning.

Undervisning

Kombineret med et andet gymnasiefag som sidefag giver en kandidatgrad i matematik dig faglige kompetencer til at undervise i gymnasiet.

Som matematiker kan du også finde beskæftigelse som underviser på professionshøjskoler, for eksempel på læreruddannelsen.

Forskning og udvikling

Når du er blevet kandidat, kan du fortsætte din karriere på universitetet med en ph.d.-uddannelse. En ph.d.-grad giver dig kompetence til at forske og undervise på universitetet.

Læs mere om den naturvidenskabelige ph.d.-uddannelse