Introduktion til uddannelsen

Du får også en god viden om de mange påvirkninger en konstruktion bliver udsat for f.eks. vibrationer som følge af påvirkninger fra vind og køretøjer. Du opnår dermed en specialistviden inden for konstruktioner, der efterfølgende giver dig spændende jobmuligheder. Uddannelsen henvender sig derfor til dig, der kan lide at fordybe dig i teori og gerne vil være specialist.

Civilingeniør (bachelor plus kandidat)

Kandidatuddannelse varer to år og bygger videre på en relevant bacheloruddannelse eller diplomingeniøruddannelse som fx diplomingeniør i Maskinteknik eller Bygningsteknik.  
På 2. og 3. semester vælger du en af følgende to profiler: Bygningsdesign eller Maskindesign. Læs mere under Uddannelsens opbygning.

Projektarbejde og spændende studiemiljø

Du bliver en del af et studiebaseret og samarbejdende læringsmiljø, hvor du arbejder i projektgrupper med dine medstuderende. Hele denne proces foregår i projektgrupper, hvor du og dine medstuderende selv har ansvaret for at planlægge og gennemføre projektet – til rette tid. 

På sidste semester udarbejder du dit specialeprojekt – ofte i samarbejde med en højteknologisk virksomhed eller forskere.

Se hvad de studerende fortæller om studiet.

Alsidige karrieremuligheder

Uddannelsen giver dig en række karrieremuligheder – både i Danmark og i udlandet. Som civilingeniør i konstruktionsteknik kan du bl.a. få job i rådgivende ingeniørfirmaer, entreprenørvirksomheder eller i store såvel som små produktionsvirksomheder. Du vil typisk arbejde med konstruktion, projektering, projektledelse, tilsyn og drift. Du kan også forsætte med en 3-årig forskeruddannelse, som fører frem til en ph.d. grad. 
For færdiguddannede civilingeniører er det også muligt at påbegynde en erhvervsforskeruddannelse, som sker i samarbejde med en virksomhed, hvor du vil være ansat.