Skip to main content

Kompetenceprofil

Kompetencer - den studerende kan:

 • selvstændigt udarbejde projektforslag til mono- såvel som tværfaglige udviklingsprojekter
 • gennemføre udviklingsprojekter i relation til klinisk sygepleje
 • udvikle og implementere evidensbaseret viden
 • evaluere klinisk praksis og på den baggrund iværksætte og lede projekter målrettet kvalitetsudvikling og evidensbasering af klinisk sygepleje
 • udvikle nye metoder og løsninger på problemstillinger i relation til klinisk sygepleje
 • formidle viden skriftligt og mundtligt på videnskabeligt, fagligt og alment niveau
 • selvstændigt varetage ledelses- undervisnings- og uddannelsesmæssige funktioner og formidlingsopgaver i relation til eget fag og øvrige sundhedsprofessionelle
 • reflektere og kritisk vurdere, samt tage stilling til organisatoriske og sundhedspolitiske planer og beslutninger

Færdigheder – den studerende kan:

 • mestre systematisk informationsøgning i relation til problemstillinger i klinisk praksis
 • initiere, organisere og lede kvalitetsudvikling i klinisk praksis både på det strategiske, taktiske og operationelle niveau
 • vurdere og initiere projektarbejde og deltage i forskning
 • kritisk vurdere og vælge sundhedspædagogiske principper og metoder i relation til brugerinddragelse, brugerdreven innovation og patientuddannelse
 • formidle viden på et videnskabeligt, fagligt og alment niveau, såvel skriftligt som mundtligt
 • inddrage, diskutere og kritisk vurdere brugerinddragelse og patientuddannelse

Viden - den studerende har:

 • viden og forståelse om samfundsmæssige, organisatoriske, ledelsesmæssige, økonomiske, juridiske og teknologiske forhold, der kan forstås og reflekteres i relation til problemstillinger i klinisk sygepleje
 • viden om national og international forskning og kan forholde sig kritisk til videnskabelige undersøgelsers relevans for klinisk sygepleje
 • viden om og kan forholde sig kritisk til brugerinddragelse, digitalisering og teknologiske tiltag i klinisk sygepleje. 
 • viden om videnskabsteoretiske positioner, etik og metodiske udviklings- og forskningstilgange i relation til forståelse af problemstillinger i klinisk praksis
 • viden om og kan kritisk forholde sig til sundheds, natur- human- og samfundsvidenskabelige teorier og metoder for at kunne deltage i forskningsprojekter, formidle og implementere forskningsbaseret viden i klinisk praksis herunder inddragelse af patienter/klienters og sundhedsprofessionelles perspektiver
 • viden om processen fra komplekse problemstillinger til videnskabeligt spørgsmål for at kunne arbejde med og formulere videnskabelige problemstillinger med relevans for klinisk sygepleje.

Sidst opdateret: 22.03.2019