Skip to main content

Dit studievalg

Efter bachelorgraden skal du læse yderligere 2 år for at blive kandidat i klinisk biomekanik. Undervisningen er både praktisk og teoretisk orienteret og består af undervisning i 6 fag:

  • Almen diagnostik
  • Billeddiagnostik 
  • Klinisk biomekanik
  • Radiografi
  • Klinisk farmakologi
  • Klinikophold
  • Kandidatspeciale

I almen diagnostik lærer du at stille en diagnose ud fra sygehistorier i bestemte emner. Du arbejder i små grupper, og din viden fra biomedicinsporet integreres med sygdomslære og klinisk erfaring fra eksperter på området. I faget radiografi lærer du at tage røntgenbilleder på professionelt og opdateret apparatur. Undervisningen i billeddiagnostik fokuserer på tolkning af forskellige former for billeddiagnostisk materiale fx røntgenbilleder, MR-scanninger, CT-scanninger og ultralyds-skanninger.

I kandidatuddannelsen indgår også flere klinikophold. Hovedopholdet vil foregå på et af de danske rygcentre, hvor du vil udrede patienter i et tværfagligt miljø. I løbet af klinikopholdet kommer du også ud i ophold på forskellige hospitalsafdelinger og i privat kiropraktorpraksis. Du trænes i at optage sygehistorier, lave undersøgelser, stille diagnoser, lægge behandlingsplaner og udføre superviseret behandling af en bred vifte af patienter med problemer i bevægeapparatet.  

Hvis du vil vide mere, kan du læse studieordningen for kandidatuddannelsen i klinisk biomekanik.

Du kan også læse mere om bacheloruddannelsen i klinisk biomekanik.

Sidst opdateret: 01.04.2019