Skip to main content

Kompetenceprofil

Du vil kunne på et højt niveau formidle og diskutere viden og teorier inden for de fagområder, der hører under faget oldtidskundskab og varetage gymnasieundervisning i oldtidskundskab.

Du vil kunne analysere kulturgenstande og har topografisk ekspertise.

Du får indsigt i forholdet mellem mytefortælling og historieskrivning, i religiøs og filosofisk tænkning samt i retorik i praksis og som analytisk redskab og har i det hele taget en evne til at sætte dig ind i komplekse og historiske sammenhænge og formidle viden om dette på en perspektiverende måde.

Du vil kunne skrive, tolke og vurdere tekster på et højt niveau og arbejde med komplekse informationer i tekst og billede, formulere dig klart og præcist på et højt niveau og varetage formidlingsopgaver inden for et bredt felt.

Sidst opdateret: 26.02.2018