Skip to main content

Karriere

Et væld af muligheder
Dit centrale fag i oldtidskundskab kan kombineres med et af de mange tilvalg (sidefag), afhængigt af din interesse - f.eks. religionsstudier, filosofi, historie eller et ikke-humanistisk fag som idræt eller matematik. Valget af kombination kan åbne op for helt nye jobmuligheder.

Gode jobmuligheder
Studiet er bredt og giver mange muligheder for senere anvendelse på jobmarkedet.
Cand.mag.-uddannelsen giver faglig kompetence til at undervise i gymnasieskolen. I gymnasiereformen (fra 2005) er faget oldtidskundskab obligatorisk for alle i 2.g. Derudover skal en gymnasiefaget almen sprogforståelse varetages af lærere med latinkundskab. Fagene græsk og latin er valgfag.

Ansættelse i gymnasiet
Fuld og varig ansættelse i gymnasiet vil være betinget af dit valg af fagkombinationer, og det anbefales, at du kombinerer sit centralfag eller tilvalg (sidefag) i et af de klassiske fag med et af de større gymnasiefag inden for humaniora eller naturvidenskab.

Undervisningskompetence
For at opnå pædagogisk kompetence til at undervise i gymnasiet skal du have pædagogikum. Gymnasierne ansætter undervisere uanset om de har pædagogikum eller ej. Som et led i ansættelsesforholdet får de nye lærere så pædagogikum, hvis de ikke allerede har gennemført det. Pædagogikum er en etårig ordning og består af en praktisk og en teoretisk del.

Universitetskarriere
Stiler du mod en universitetskarriere inden for de klassiske fag, vil det være naturligt at kombinere to fag inden for dette fagområde.

Mere generelt kvalificerer uddannelserne inden for de klassiske fag til stillinger inden for de mange områder, som kræver kompetence inden for tekstforståelse og informationsbehandling og evner til præcis sproglig formulering og præsentation - kort sagt til kommunikation på højt niveau.

Jobprofiler
Færdige kandidater sidder i et bredt spektrum af offentlige og private stillinger, fx på gymnasier, på universiteter (forskning eller administration), på museer, i rejsebranchen, i folkeoplysningsorganisationer, i administration og informationsafdelinger i private virksomheder m.m.

Sidst opdateret: 06.05.2020