Uddannelsens opbygning

Kandidatuddannelsen, der tager to år, bygger oven på bachelor- eller diplomingeniøruddannelsen.

På kandidatuddannelsens første semester vælger du blandt en række fagprofiler:
Bioteknologi og bioraffinering
Kemiteknik
- Miljøeffektiv teknologi

Inden for hver af fagprofilerne er der tilknyttet flere forskningsområder, som fx membranteknologi, materialekemi, naturstofkemi, miljø- og energioptimering, bioenergi og bioteknologi.

Kandidatspeciale, 3. og 4. semester

På 3. og 4. semester laver du kandidatspecialet inden for den pågældende fagprofil. Specialet kan udføres i samarbejde med en virksomhed, og der er mulighed for at tilbringe dele af eller hele projekttiden i virksomheden, i en forskningsinstitution eller på universitetet.

Studieordning

Se studieordningen for civilingeniøruddannelsen i Kemi (Kandidat)

læs mere

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies