Uddannelsens opbygning

Kandidatuddannelsen, der tager to år, bygger oven på bachelor- eller diplomingeniøruddannelsen.

Kandidatspeciale, 3. og 4. semester

På 3. og 4. semester laver du kandidatspecialet inden for den pågældende fagprofil. Specialet kan udføres i samarbejde med en virksomhed, og der er mulighed for at tilbringe dele af eller hele projekttiden i virksomheden, i en forskningsinstitution eller på universitetet.

Studieordning

Se studieordningen for civilingeniøruddannelsen i Kemi (Kandidat)

Læs mere

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies