Kompetenceprofil

Foto af Mette Krull

Generelle ingeniørkompetencer

En ingeniøruddannelse fra SDU gør dig stærk faglig, fordi du bliver undervist af dygtige og engagerede undervisere og har gode, nysgerrige, interesserede medstuderende. Du kommer også til at indgå i et forsknings- og udviklingsmiljø med en høj international standard. Dermed sikrer vi, at du får den nyeste viden og kan være med i front, bl.a. hvis du vælger at studere eller arbejde i udlandet. 

Du kan

  • arbejde tværfagligt i en problembaseret og projektorienteret dansk eller international organisation
  • anvende dine færdigheder inden for analytisk arbejde og kompleks problemløsning i en tværfaglig, international og samfundsmæssig kontekst
  • arbejde selvstændigt og i teams 
  • definere, formulere og analysere en kompleks problemstilling

Du er

  • vant til at arbejde sammen med virksomheder og har en solid forretningsforståelse.

Særlige kompetencer

For dig som civilingeniør i Kemi gælder, at du:

  •  kan stå i spidsen for udviklingsopgaver fx inden for alternative energiformer, fordi du kan designe, planlægge og optimere procesanlæg og produkter på grundlag af tekniske, ressourcemæssige og miljømæssige overvejelser.
  • kan lede et laboratorium og udvikle og validere analytiske målemetoder
  • kender lovgivningen, miljø- og kvalitetsstandarder og de samfundsmæssige konsekvenser, så du kan rådgive andre i forhold til kemiingeniørrelaterede tiltag og overvejelser.

Civilingeniøruddannelsen kvalificerer dig også til at søge om og påbegynde et ph.d.-forløb.

Læs mere om studieordning og fag.