Karriere

Som civilingeniør i Kemi kan du få job som:

 • projektleder
 • udviklingsingeniør
 • leder for udviklingsafdeling
 • forsker
 • analytiker
 • laboratorieleder
 • underviser
 • konsulent
 • kvalitetschef

Du kan fx arbejde ved

 • den kemiske industri
 • levnedsmiddel- og medicinalindustrien
 • miljøforvaltninger
 • kraftværker
 • laboratorier.

Dine arbejdsopgaver kan fx være at:

 • designe og idriftsætte nye procestekniske anlæg fx til biokemisk- eller fødevareproduktion
 • udvikle og optimere igangværende anlæg fx til medicinalproduktion
 • udvikle og optimere analysemetoder og biologiske teknikker
 • rådgive og yde konsulentbistand til private og offentlige virksomheder vedr. kemirelaterede miljø- og arbejdsmiljøforhold
 • udvikle produkter og processer, hvor kemiske forhold har væsentlig betydning
 • opbygge og styre reaktorer
 • designe industriel forarbejdning af primær biologisk produktion til fx fødevarer eller biobrændsler.

Se statistik for løn og beskæftigelsesmuligheder

Se eksempel på karriere

Læs, hvad færdiguddannede civilingeniører i Kemi- og Bioteknologi selv fortæller 
Mød Kit, der er med til at fremstille miljøvenligt brændstof