Skip to main content

Introduktion til uddannelsen

Som civilingeniør i Kemi bliver du uddannet til at

  • skabe tekniske løsninger
  • udvikle produkter og processer 
  • forske i ny teknologi 
  • arbejde innovativt i samarbejde med andre.

Du får du en række generelle kompetencer gennem kurser inden for Numeriske metoder, Kemometri, Fysisk kemi, Videnskabsteori, Risikovurdering og Økonomi. Få et overblik over uddannelsens opbygning

Gennem studiet lærer du at designe, planlægge og optimere kemiske og biotekniske procesanlæg og produkter – på baggrund af tekniske, ressource- og miljømæssige overvejelser. Du bliver klædt på til at lede laboratoriearbejde samt udvikle og validere analytiske målemetoder.

Projekt- og forskningsbaseret læringsmiljø

Du bliver en del af et aktivt studie- og læringsmiljø med fokus på samarbejde, da du i de enkelte kurser arbejder i projektgrupper. Du og dine medstuderende har selv ansvaret for at planlægge og gennemføre projekterne – til rette tid. 

På det sidste år udfører du specialet, hvilket oftest foregår i samarbejde med en industrivirksomhed eller som en del af universitetets forskningsprojekter. 
Se hvad de studerende fortæller om studiet.

Alsidige karrieremuligheder

Uddannelsen giver dig en række karrieremuligheder – både i Danmark og i udlandet. Som civilingeniør i Kemi kan du arbejde med produktion, forskning, udvikling samt kvalitets- og miljøkontrol i fx medicinal- eller levnedsmiddelbranchen. 

Du kan også forsætte med en 3-årig forskeruddannelse, som fører frem til en ph.d. grad. For færdiguddannede civilingeniører er der også den mulighed at tage en erhvervsforskeruddannelse, som sker i et tæt samarbejde med en virksomhed, hvor du vil være ansat.

Det Tekniske Fakultet Syddansk Universitet
  • Campusvej 55
  • Odense M - DK-5230

Sidst opdateret: 11.02.2021