Hvordan får vi friske grøntsager på hylden?

Mit speciale omhandlede simple målinger til at forudsige den såkaldte lagerevne af gulerødder. Faktum er, at cirka 70 % af alle lagrede gulerødder bliver smidt ud på grund af sygdomsangreb. Hvis vi kan forudsige, hvordan det enkelte parti gulerødder kan holde sig under opbevaring, vil det være muligt at reducere det store tab. 

Gulerødder på lager
Det, der sker rent kemisk, er, at under lagerperioden respirer gulerødderne, hvilket betyder, at lagret sukker fra vækstperioden omsættes til kemisk energi, som gulerødderne bruger til at opretholde cellerne, så de kan overleve lagerperioden.

Jeg ønskede at fastlægge, hvor hurtigt gulerødderne respirer under lagring for at se, hvordan dette spillede ind på gulerøddernes holdbarhed. Min antagelse var, at jo hurtigere omdannelsen gik, jo kortere holdbarhed.

Måling og resultater
Når en grøntsag respirerer bruger den ilt og danner kuldioxid, og disse to gasarter kan måles med en simpel målemetode, hvor man bestemmer forskellen mellem start og slut. Gennem disse forsøg kunne jeg estimere gulerøddernes respirationsrate.

Jeg udførte specialet med industriens behov i baghovedet, så man med metoden kan omsætte målinger, der bliver taget på lageret, til en indikation af grønsagernes holdbarhedspotentiale. Metoden kan også bruges i andre sammenhænge såsom at bestemme emballagens betydning i forhold til grøntsagers holdbarhed.

Fakta

Vil du være civilingeniør i Kemi- og Bioteknologi starter du på bachelordelen(3 år) og går derefter videre til kandidatdelen (2 år).

På kandidatuddannelsen vælger du en ud af fire fagprofiler: 

  • Bioraffinering
  • Funktionelle materialer
  • Kemiteknik
  • Organisk syntese og katalyse