Skip to main content

Introduktion til uddannelsen

To kemistuderende i laboratorium

De centrale discipliner på kandidatuddannelsen i Kemi er spektroskopi, uorganisk kemi, organisk kemi, analytisk kemi og teoretisk kemi.

På studiets andet semester har du mulighed for at studere et halvt år på et udenlandsk universitet eller lave et projekt i en dansk eller udenlandsk erhvervsvirksomhed.

Under specialet, som du skriver på kandidatuddannelsens andet år, får du mulighed for at bidrage til at udvikle ny viden. Som udgangspunkt vil én eller flere af instituttets forskere vejlede dig under specialet. Men du har også mulighed for at lave specialet i samarbejde med forskere udefra.  

Levende studiemiljø

Studenterfagrådet ÆTER varetager alle kemistuderendes interesser. Studenterfagrådet har et hyggeligt lokale, hvor alle instituttets studerende frit kan komme og slappe af, tage et spil bordfodbold eller lave gruppearbejde. ÆTER er et oplagt sted at lære sine medstuderende at kende, uanset om man lige er begyndt på studiet eller er i gang med sit afsluttende speciale.

SDU i Odense byder desuden på et varieret studieliv, hvor de fleste uddannelser er samlet under ét tag, hvilket hjælper til at binde studiemiljøet sammen. På campus finder du også universitetsbiblioteket, en boghandel, flere kantiner, den fælles fredagsbar (Nedenunder), et fitnesscenter og Fyns eneste Starbucks-café

Studievejlederne Det Naturvidenskabelige Fakultet Syddansk Universitet
  • Campusvej 55
  • Odense M - DK-5230
  • Telefon: +45 6550 4387

Sidst opdateret: 10.11.2020