Skip to main content

Kompetenceprofil for kandidatuddannelsen i Kemi

To kemistuderende i laboratorium

En dimittend med en kandidatgrad i kemi har viden om:

  • grundlæggende teoretiske begreber og eksperimentelle metoder baseret på højeste internationale forskning inden for det kemiske
    fagområde
  • emner inden for den kemiforskning, som dyrkes af medarbejderne på Institut for Fysik, Kemi og Farmaci
  • ekspertviden på et afgrænset forskningsfelt inden for det kemiske fagområde

Desuden kan dimittenden forstå og på et videnskabeligt grundlag reflektere over viden inden for det kemiske fagområde, ligesom dimittenden kan identificere videnskabelige problemstillinger.

Dimittenden kan planlægge og udføre avancerede kemieksperimenter, anvende strukturkemiske karakteriseringsteknikker og belyse fremsatte hypoteser på kvalificeret teoretisk baggrund og forholde sig kritisk til egne og andres forskningsresultater og videnskabelige modeller.

Dimittenden kan også undersøge konkrete fænomener teoretisk og/eller eksperimentelt og dermed bidrage til at frembringe nye videnskabelige indsigter eller til at skabe nye anvendelser af kemiforskningen.

Endelig kan dimittenden undervise i kemi i gymnasieskolen.

Med uddannelsens internationale dimension opnår dimittenden kompetencer til at håndtere faglige og personlige relationer i ikke-danske kulturelle sammenhænge samt forstå at tilgangen til fagets centrale emner og metoder er uafhængig af nationale grænser.

Sidst opdateret: 10.11.2020