Skip to main content

Karriere

Kandidatuddannelsen i jordemodervidenskab forventes at kvalificere til ansættelse i stillinger som:

  • klinisk jordemoderspecialist 
  • uddannelses- og undervisningsstillinger i såvel klinisk praksis som i uddannelsessektoren 
  • udviklings-, projekt- og procesledelsesstillinger
  • ledelse

samt forsknings-, udviklings- eller administrative stillinger indenfor:

  • det kommunale område 
  • det regionale område 
  • det statslige område 
  • den private sektor

Kandidaten vil desuden have forudsætninger for at påbegynde en ph.d.-uddannelse og derigennem styrke en nødvendig forskningsbaseret udvikling af jordemoderfaget, på linje med udviklingen i andre europæiske lande og samtidig sikrer mulighed for tværfaglig forskningssparring nationalt.

Læs mere om, hvilke funktioner, opgaver og stillinger en kandidat i jordemodervidenskab kan varetage

Sidst opdateret: 03.09.2021