Skip to main content

Specialer ved Kandidatuddannelsen i Jordemodervidenskab

Nogle specialer kan du linke til direkte, ved nogle specialer kan du læse et resume og ved andre vil der være opgivet en e-mailadresse, som du kan skrive til, hvis du ønsker kontakt med forfatteren – hvis jeres arbejdsplads for eksempel ønsker et oplæg om det pågældende specialeemne, eller du har spørgsmål.

Nogle specialer bliver publiceret som artikler og kan ikke offentliggøres før artiklen er udkommet. Listen opdateres løbende, så hold dig orienteret. Har du spørgsmål, er du velkommen til at skrive til uddannelsesleder Dorte Hvidtjørn

Forfatter og titel

 •  Tina Gran: Sexual health before and after vaginal delivery among primiparous women - A prospective cohort study. / Seksuel sundhed før og efter vaginal fødsel blandt førstegangsfødende kvinder - Et prospektivt kohortestudie.
 • Merete Hansen:  The effect of giving birth in a “birth environment room” versus a standard delivery room on the birth experience: A randomized controlled trial / Fremtidens fødemiljø - et randomiseret kontrolleret studie. (Kontakt: meretelausten@gmail.com)
 • Karen Bøhrnsen: Autonomi under fødslen En fænomenologisk-hermeneutisk undersøgelse af fødende kvinders oplevelse af personlig autonomi under fødslen.  (Kontakt: karen@bohrnsen.dk)

 • Diane Malberg:  Prædiktorer for fødselsvægt og vægtdiskordans hos tvillinger – et prospektivt kohorte studie. (Kontakt: Diane.malberg@rsyd.dk)
 • Catthrin Siff Kristtine Johannsen:  Moderskabet med tvillinger – Et kvalitativt studie om de eksistenspsykologiske perspektiver af det første år som mor til tvillinger. / Motherhood with twins - A qualitative study of the existential psychological perspectives of the first year as a mother of twins. (Kontakt: kristineama@gmail.com)

Forfatter og titel

Forfatter og titel

Forfatter og titel

 • Anne Rosenbæk, Susanne Brondbjerg og Anita Dombernowsky: RUNmama, graviditet, løb og urininkontinens

 • Louise Monfeldt Schmidt: Evaluation of available treatment option of resuture of perineal tears

 • Sarah Hjort Andersen: Reproductive history and sexual health - a follow-up in the Danish National Birth Cohort ( email s.h.andersen@farmasi.uio.no)

 • Louise Carina Haagen Bue og Pia Karina Bertelsen: Sammenligning mellem suturingsmetoder på to sygehusenheder til suturering af perineale bristninger

 • Anja Hartmann: Prænatal risikovurdering og fosterdiagnostik i et sociologisk perspektiv

 • Maj Østerbye: Partnerens oplevelse af den latent fase. En kvalitativ undersøgelse af pårørendeinddragelse i den tidlige del af fødselsforløbet

 • Tabia Paludan Melchior Volqvartz: The prevalence of medicine, vitamin D and zinc in pregnant women’s blood. Identifying associations and mechanism between maternal nutrition, placental dysfunction and adverse pregnancy outcomes

 • Henriette Mørkholm: Transition fra jordemoderstuderende til jordemoder - et kvalitativt studie

 • Sisse Walløe Hulsbæk: Factors associated with problematic breastfeeding of preterm infants at discharge from hospital. (Afventer publicering)

 • Monica Ladekarl : Tidlig og sen vægtøgning I graviditeten i relation til mødres langvarige vægtudvikling - betydning af prægravid BMI

 • Lærke Vinberg Rasmussen: Criterion based audit of infection prevention during vaginal birth. An uncontrolled intervention study at KCMC, Tanzania.
  (Afventer publicering, email: laerke.vin.ras@gmail.com)

Forfatter og titel

Sidst opdateret: 19.10.2023