Skip to main content

Uddannelsens opbygning

Kandidatuddannelsen, der tager to år, bygger oven på en relevant bachelor- eller diplomingeniøruddannelse.


I løbet af studiet arbejder du ofte sammen med dine studiekammerater i forskellige projekter. Studiemiljøet er meget internationalt, og du lærer at håndtere den kulturelle diversitet og udnytte de muligheder, der ligger i et tværkulturelt samarbejde. Du arbejder med projekter, der er defineret af erhvervslivet, og lærer at bruge din viden på praktiske problemstillinger.

Du kan arbejde med problemstillinger som: Hvad er der af markedsmuligheder inden for forskellige afgrænsede områder, og hvorledes kan man her indpasse et godt produkt?

Alternativt kan du og din gruppe få en god produktidé, undersøge de markedsmæssige muligheder samt hvor og hvordan produktet skal produceres. Opgaven er herefter i al sin enkelhed at finde kapital til at udvikle produktet plus og så ellers klø på. I vil nu have to år til at få udviklet et produkt til en færdig forretning, som I ved studiets afslutning står som medejer af. De kræfter, der er på Mads Clausen Instituttet, arbejder naturligvis med i realiseringen, og desuden kan der være investorer eller virksomheder, som bidrager.
Du kan også vælge at tage et semester i praktik i en virksomhed, så du hermed styrker dine færdigheder inden for innovation, teknologi og forretningsforståelser. 

Du får mulighed for at opgradere din fagspecialisering med netop de fag, der er relevante i relation til et produkt eller forretningsområde, som du interesserer dig for.

Studieordning

Se studieordningen for civilingeniøruddannelsen i Engineering, Innovation and Business (Kandidat)

Læs mere

Det Tekniske Fakultet Syddansk Universitet

  • Alsion 2
  • Sønderborg - DK-6400

Sidst opdateret: 25.11.2021