Skip to main content

Studieskift

  For at du kan lave 'studieskift' til en anden uddannelse, er det en forudsætning, at:

  • du er indskrevet på en uddannelse
  • du har bestået fag, der svarer til hele første år af den uddannelse, du vil skifte til
  • der er ledige pladser på uddannelsen
  • du opfylder uddannelsens adgangskrav
  • På alle bachelor- og diplomingeniøruddannelser er der karakterkrav i kvote 1, men det er dog kun karakterkravet i kvote 2 der skal opfyldes, når du søger studieskift. Uddannelserne med karakterkrav i kvote 2 er Farmaci, Klinisk Biomekanik og Medicin.

Medicin

Det er ikke muligt at søge ind på hverken bachelor- eller kandidatuddannelsen i Medicin. Det skyldes, at der generelt ikke er ledige pladser på uddannelsen.

Du kan søge om almindelig optagelse på både kandidatuddannelsen og bacheloruddannelsen, så længe du ikke har bestået studieelementer svarende til hele første år af uddannelsen ved SDU.

Farmaci

Det er ikke muligt at søge om overflytning fra et andet universitet til bacheloruddannelsen i Farmaci. Det skyldes, at uddannelsen indeholder et særligt førsteårsprojekt på første semester, som det ikke er muligt at få merit for. Du skal derfor altid søge almindelig optagelse på uddannelsen, hvis du ønsker at blive overflyttet fra et andet universitet.

 Ansøgningsfrister 

Du kan søge studieskift fra 1. januar til 1. marts (til studiestart i september) og fra 1. oktober til 1. november (til studiestart i februar).
Det er en fordel for dig, at du søger så tidligt som muligt, da ansøgningerne behandles løbende, og evt. ledige studiepladser fordeles efterhånden, som ansøgningerne er færdigbehandlede.

Om din ansøgning imødekommes afhænger blandt andet af, om der er ledige pladser på den uddannelse, som du søger ind på.
Antallet af ledige pladser er forskelligt fra uddannelse til uddannelse og fra år til år, og det kan også være tilfældet, at der ikke er ledige pladser. 

Du kan desuden søge i en anden ansøgningsrunde fra 1. maj til 1. juni og 2. november til 1. december.

Du får svar på din ansøgning senest 1. august/20. december. 

Gå til ansøgningsportalen

Spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål, er du meget velkommen til at ringe på 65 50 10 52 eller skrive via kontaktformularen SPOC. Du kan også henvende dig ved studenterservice på Campus Odense.

 
 

Optag Syddansk Universitet

  • Campusvej 55
  • Odense M - DK-5230
  • Telefon: +45 6550 1052

Sidst opdateret: 09.06.2020