Skip to main content

Overflytning

 For at blive overflyttet til SDU fra et andet universitet, er det en forudsætning, at:
 • du er indskrevet på et dansk universitet
 • du har bestået fag, der svarer til hele første år af uddannelsen, som den er tilrettelagt på SDU
 • der er ledige pladser på uddannelsen
 • du opfylder uddannelsens adgangskrav
 • På alle bachelor- og diplomingeniøruddannelser er der karakterkrav i kvote 1, men det er dog kun karakterkravet i kvote 2 der skal opfyldes, når du søger overflytning. Uddannelserne med karakterkrav i kvote 2 er Farmaci, Klinisk Biomekanik og Medicin.

Medicin

Det er ikke muligt at søge ind på hverken bachelor- eller kandidatuddannelsen i Medicin. Det skyldes, at der generelt ikke er ledige pladser på uddannelsen.

Du kan søge om almindelig optagelse på både kandidatuddannelsen og bacheloruddannelsen, så længe du ikke har bestået studieelementer svarende til hele første år af uddannelsen ved SDU.

Farmaci

Det er ikke muligt at søge om overflytning fra et andet universitet til bacheloruddannelsen i Farmaci. Det skyldes, at uddannelsen indeholder et særligt førsteårsprojekt på første semester, som det ikke er muligt at få merit for. Du skal derfor altid søge almindelig optagelse på uddannelsen, hvis du ønsker at blive overflyttet fra et andet universitet.

I tvivl, om du kan få merit for første studieår?

Hvis ikke du kan få merit for første studieår, kan du ikke blive overflyttet, men skal i stedet søge om genoptagelse. Hvis du er i tvivl, er det en god idé både at søge om overflytning og genoptagelse.

Hvis du overflyttes til SDU, fastsætter SDU dine studievilkår

Hvis du overflyttes til SDU, skal du være opmærksom på, at dine tidligere eksamensforsøg i fag, du ikke har bestået, eventuelt følger med over på din nye indskrivning. SDU fastsætter, i hvilken udstrækning de brugte eksamensforsøg skal følge med. SDU fastsætter ligeledes dine øvrige studievilkår, herunder studieordning og merit. 

Husk at vedhæfte...

 • en karakterudskrift med alle eksamensforsøg og oversigt over de fag, du er tilmeldt.
 • en indskrivningsbekræftelse
 • dokumentation for, at du opfylder uddannelsens adgangskrav
 • Studieordning eller fagbeskrivelser på alle fag

Ansøgningsfrister 

Du kan søge genindskrivning fra 1. januar til 1. marts (til studiestart i september) og fra 1. oktober til 1. november (til studiestart i februar).
Det er en fordel for dig, at du søger så tidligt som muligt, da ansøgningerne behandles løbende, og evt. ledige studiepladser fordeles efterhånden, som ansøgningerne er færdigbehandlede.

Om din ansøgning imødekommes afhænger blandt andet af, om der er ledige pladser på den uddannelse, som du søger ind på.
Antallet af ledige pladser er forskelligt fra uddannelse til uddannelse og fra år til år, og det kan også være tilfældet, at der ikke er ledige pladser. 

Du får svar på din ansøgning senest 1. august/20. december. 

 

Spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål, er du meget velkommen til at ringe på 65 50 10 52 eller skrive via kontaktformularen SPOC. Du kan også henvende dig ved studenterservice på Campus Odense.

 

Optag Syddansk Universitet

 • Campusvej 55
 • Odense M - DK-5230
 • Telefon: +45 6550 1052

Sidst opdateret: 30.09.2021