Menu

Genindskrivning

Regler for genindskrivning

Når du søger om genindskrivning, skal du have bestået hele første år af den uddannelse, du vil genoptage. Det er desuden en forudsætning for at blive genindskrevet, at der er ledige pladser på det studietrin, hvor du skal ind og følge fag.

Hvis du ikke har bestået hele første år, skal du i stedet søge om almindelig optagelse - på samme måde, som da du første gang blev optaget. Bliver du optaget på uddannelsen, skal du efterfølgende søge om merit for dine tidligere beståede fag.

Har du selv meldt dig ud?

Hvis du selv har afbrudt din uddannelse, skal der gå minimum 5 måneder fra udmeldelsesdatoen, til du starter igen.   

Har universitetet meldt dig ud?

Hvis du er blevet udmeldt pga. regler om eksamensforsøg eller studieaktivitet, så kan du kun starte igen, hvis du kan påvise, at dine muligheder for at gennemføre uddannelsen er blevet væsentlig bedre.

Du skal kunne dokumentere, hvilke omstændigheder der i sin tid forhindrede dig i at gennemføre uddannelsen. Du skal også dokumentere, at disse omstændigheder ikke længere påvirker din mulighed for at gennemføre uddannelsen

Sådan søger du

Ansøgningsskemaet

For at søge genindskrivning skal du udfylde en elektronisk ansøgningsblanket.

Nødvendige bilag

Du skal vedhæfte følgende bilag til din ansøgning, når du søger om genindskrivning:

  • Karakterudskrift fra dit afbrudte uddannelsesforløb med angivelse af alle eksamensforsøg.
  • Hvis universitetet har udmeldt dig: En begrundet ansøgning, hvor du påviser, hvilke omstændigheder der har forhindret dig i at færdiggøre uddannelsen, og hvorfor disse omstændigheder ikke længere påvirker din mulighed for at gennemføre uddannelsen.

Ansøgnings- og svarfrister

Ansøgningsfristen er 15. marts for optagelse til studiestart i september og 1. november til studiestart i februar. Hvis uddannelsen ikke er dimensioneret (se nedenfor), kan du søge om genindskrivning med start i februar eller i september, uafhængig af om uddannelsen ellers har studiestart. Dog kan du kun søge genindskrivning på psykologi med start i september.

Når du søger inden fristen, får du svar på din ansøgning senest 1. august/20. december. Svaret sendes til den e-mail, du har oplyst i ansøgningen.

Hvis du ikke har søgt inden fristen, er det på nogle uddannelser muligt at søge i en anden ansøgningsrunde. Anden ansøgningsrunde er åben fra 1. maj til 6. august hhv. 1. december til 5. januar.

Særligt for Medicin

Det er ikke muligt at søge om genindskrivning på hverken bachelor- eller kandidatuddannelsen i Medicin. Det skyldes, at der generelt ikke er ledige pladser på uddannelsen. Vi åbner for ansøgning og annoncerer på denne side, hvis der skulle opstå ledige pladser.

Du kan søge om almindelig optagelse på både kandidatuddannelsen og bacheloruddannelsen, så længe du ikke har bestået studieelementer svarende til hele første år af uddannelsen ved SDU.

Særligt for dimensionerede uddannelser

de dimensionerede uddannelser er der fastlagt et loft for, hvor mange studerende der årligt kan optages. Loftet omfatter både ansøgere, der søger om optagelse på første år af uddannelsen, og dig, der søger genindskrivning på et senere uddannelsestrin. Derfor kan du ikke blive genindskrevet på en dimensioneret uddannelse, hvis alle pladserne er fyldt op i forbindelse med den ordinære optagelse.

Det betyder også, at vi først kan besvare din ansøgning, efter vi har besvaret alle ansøgninger om ordinær optagelse. Når du søger om genindskrivning på en dimensioneret bacheloruddannelse, kan du derfor først forvente svar i august måned.

På de dimensionerede uddannelser kan du kun søge genindskrivning til studiestart i september.

Spørgsmål

Har du spørgsmål om genindskrivning, er du meget velkommen til at ringe på 65 50 10 52 eller skrive via kontaktformularen SPOC. Du kan også henvende dig ved studenterservice på Campus Odense.


 
Error while rendering view [CookieWarning].