Skip to main content

Kompetenceprofil

Viden – kandidaten har:

 • indgående indsigt i og viden om teorier, metoder og tværvidenskabelige problemstillinger indenfor det idrætsfaglige område
 • viden om centrale og/eller aktuelle videnskabelige problemstillinger og nyskabelser indenfor det idrætsfaglige område
 • anvendelsesorienteret viden indenfor idræt og sundheds centrale og tilgrænsende discipliner

Færdigheder – kandidaten kan:

 • argumentere, analysere og reflektere selvstændigt og kritisk på et akademisk niveau
 • opstille relevante problemstillinger og gennemføre undersøgelser, der lever op til gængse forskningsmæssige og faglige standarder
 • forstå og anvende videnskabelige teorier og metoder af relevans for det idrætsfaglige område
 • analysere, vurdere og udvikle praktiske processer i relation til konkrete indsatser indenfor det idræts- og sundhedsfaglige område
 • analysere, syntetisere og rådgive i henhold til forskningsbaseret viden relevant for idræt og sundhed 

Kompetencer – kandidaten kan

 • tage ansvar for egen og nærmeste kollegaers faglige udvikling indenfor større og/eller specialiserede dele af idrætsområdet
 • anvende relevante test- og målemetoder i relation til egen praksis, evaluerings- og/eller udviklingsprojekter
 • anvende sin faglige viden i jobfunktioner og vedligeholde samt videreudvikle sine intellektuelle kompetencer
 • medvirke ved gennemførelse af videnskabelige projekter indenfor idræt og sundhedsområdet.

Sidst opdateret: 22.03.2019