Skip to main content

Karriere

Jobmulighederne strækker sig lige fra undervisning, formidling og forskning til konsulent- og trænerarbejde. Både indenfor det offentlige og private arbejdsmarked.

Færdige kandidater finder bl.a. arbejde indenfor som:

 • Forsknings- og ph.d.-stipendiater
 • Undervisere og formidlere 
 • Projektledere og koordinatorer
 • Konsulenter
 • Trænere og vejledere
 • Koordinatorer inden for diverse sektorer, områder, initiativer
 • Selvstændigt erhvervsdrivende

Læs mere om , hvilke funktioner du kan varetage med nedenstående specialiseringer

 • Organisatorisk og ledelsesmæssig udvikling af konkurrence- og eliteidrætsmiljøer
 • Bæredygtige talent- og elitemiljøer
 • Analyse, vurdering og udvikling af praktiske processer i relation til konkurrence- og eliteidræt
 • Tests, screenings- og interventionsprincipper i forhold til opsporing, udvælgelse og udvikling af talenter og eliteidrætsfolk.
 • Igangsætning og styring af evidensbaserede forløb med træning som behandling
 • Fortløbende opdatering af praksis på baggrund af nyeste evidens
 • Planlægning af træning som behandling i f.eks. hospitaler, kommuner, sundhedscentre, idrætsorganisationer, patientorganisationer
 • Interventioner der kombinerer medicin og fysisk aktivitet
 • Konceptudvikling af sundhedsteknologi
 • Forskning i træning som behandling
 • Humanfysiologiske problemstillinger i relation til træning og sundhedsfremme på tværs af aldersgrupper
 • Generelle tiltag indenfor sundhedsfremme på tværs af aldersgrupper
 • Forebyggende træning
 • Formidling af den nyeste viden indenfor fysisk aktivitet og sundhed i patientorganisationer
 • Præstationsanalyser baseret på store datasæt og evaluering af fysisk træning
 • Humanfysiologisk forskning
 • Analyse og forståelse af menneskers bevægelsesvaner og hvordan de kan påvirkes
 • Planlægning og effektuering af entreprenante og samskabende processer
 • Udvikling og iværksættelse af tiltag der øger fysisk aktivitet i befolkningen
 • Tværfagligt og tværorganisatorisk samarbejde på idræts- og sundhedsområdet
 • Innovation og teknologiudvikling
 • Bæredygtighed, læring og forandring
 • Samfundsvidenskabelig forskning
 • Nytænkning af idrætsundervisning i videregående uddannelser samt professionsuddannelser
 • Udvikling af idrætsstrategier og tilbud baseret på levet erfaring og kulturel forståelse af specifikke idrætspraksisser og fællesskaber.
 • Syge, social, eller sundhedsplejen med fokus på kropslighedens, empatien og relationernes vigtighed.
 • Humanistisk sundhedsforskning

 De seneste tal viser, at omkring ni ud af ti færdige kandidater er i beskæftigelse inden for det første år efter afsluttet uddannelse. Og der er vel at mærke tale om ansættelser, der falder inden for deres uddannelsesfaglige område. 

Sidst opdateret: 08.02.2021