Skip to main content

Karriere

Kandidater med specialisering i Idræt og sundhed.

Med en kandidatspecialisering i Idræt og sundhed kan du varetage fagligt specialiserede funktioner og/eller udviklingsfunktioner inden for:

 • Kultur- og fritidssektoren
 • Social- og sundhedssektoren
 • Ungdomsuddannelser
 • Idrætsefterskoler og højskoler
 • Interesse- og idrætsorganisationer
 • Forsknings- og undervisningsinstitutioner – fx universiteter og University Colleges med særlig fokus på fysisk aktivitet og sundhed. 

Færdige kandidater finder arbejde som:

 • Adjunkt
 • Bevillingsadministrator og projektmedarbejder
 • Centerleder i fitnesscenter
 • Collegeleder
 • Ernæringsvejleder
 • Fitnessinstruktør
 • Forebyggelseskonsulent
 • Foreningskonsulent
 • Fritidsvejleder
 • Gymnasielærer
 • Idræts- og frivilligkoordinator
 • Idrætsfysiolog
 • Idrætskonsulent/-koordinator
 • Konsulent på inklusionsområdet
 • Kostansvarlig medarbejder
 • Kostvejleder til ældre over 65
 • Motionskonsulent
 • Personlig træner
 • Ph.d.-studerende
 • Projektassistent
 • Projektleder/-konsulent
 • Projektmager og efterskolelærer
 • Rusmiddelkonsulent
 • Sportsmedarbejder i fritidsklub
 • Sundhedsfremmemedarbejder
 • Sundhedskonsulent / rygestopvejleder
 • Talentkoordinator
 • Talenttræner
 • Udviklingskonsulent
 • Udviklingskonsulent i idrætsforening
 • Udviklingskonsulent i kommune
 • Underviser på efterskole
 • Underviser på UC
 • Videnskabelig assistent
 De seneste tal viser, at omkring ni ud af ti færdige kandidater er i beskæftigelse inden for det første år efter afsluttet uddannelse. Og der er vel at mærke tale om ansættelser, der falder inden for deres uddannelsesfaglige område. 

Kandidater med specialisering i  Konkurrence- og eliteidræt

Med en kandidatspecialisering i konkurrence- og eliteidræt kan du varetage fagligt specialiserede funktioner og udviklingsfunktioner inden for:

 • Eliteidrætskommuner
 • Specialidrætsforbund
 • Interesse- og idrætsorganisationer som Danmarks Idræts Forbund
 • Team Danmark
 • Større eliteidrætsklubber
 • Forsknings- og undervisningsinstitutioner – fx universiteter og University Colleges med særligt fokus på talentudvikling og/eller eliteidræt

Færdige kandidater forventes at finde arbejde som:

 • Talentudvikling/-træner
 • Fysisk og Personlig træner
 • Sportsernæringsvejleder
 • Adjunkt på UC
 • Sportspsykologisk konsulent
 • Selvstændig erhvervsdrivende
 • Efterskolelærer
 • Talentudvikler