Skip to main content

Introduktion til uddannelsen

Du følger en række obligatoriske fag, der giver dig stærke metodiske kompetencer og samtidig specialiserer du dig i den retning, som du brænder for.

Kandidatuddannelsen indeholder fem muligheder for specialisering:

 • Konkurrence- og eliteidræt
 • Exercise as medicine
 • Træningsfysiologi - sundhed og præstation
 • Bevægelsesfremme i samfundet
 • Krop, bevægelse og kultur

Konkurrence- og eliteidræt

Kandidater med specialisering i Konkurrence-og eliteidræt kan varetage fagligt specialiserede funktioner inden for:

 • Organisatorisk og ledelsesmæssig udvikling af konkurrence-og eliteidrætsmiljøer
 • Bæredygtige talent-og elitemiljøer
 • Analyse, vurdering og udvikling af praktiske processer i relation til konkurrence-og eliteidræt
 • Tests, screenings-og interventionsprincipper i forhold til opsporing, udvælgelse og udvikling af talenter og eliteidrætsfolk

Exercise as medicine

Kandidatspecialiseringen er et samarbejde med professor Bente Klarlund og hendes Center for Aktiv Sundhed, Rigshospitalet.

Dette center er førende i verden på området Exerciseas medicine. Kandidater med specialisering i Exercise as Medicine kan varetage fagligt specialiserede funktioner med særligt fokus på:

 • Planlægning og styring af evidensbaserede forløb med træning som behandling i f.eks. hospitaler, kommuner, sundhedscentre, idrætsorganisationer, patientorganisationer
 • Konceptudvikling af sundhedsteknologi
 • Fortløbende opdatering af praksis på baggrund af nyeste evidens
 • Forskning i træning som behandling

Træningsfysiologi - sundhed og præstation

Kandidater med specialisering i træningsfysiologi, sundhed og præstation kan varetage fagligt specialiserede funktioner med særligt fokus på:

 • Humanfysiologiske problemstillinger i relation til træning og sundhedsfremme på tværs af aldersgrupper
 • Generelle tiltag indenfor sundhedsfremme på tværs af aldersgrupper
 • Forebyggende træning
 • Formidling af den nyeste viden indenfor fysisk aktivitet og sundhed i patientorganisationer
 • Præstationsanalyser baseret på store datasæt og evaluering af fysisk træning
 • Humanfysiologisk forskning

Bevægelsesfremme i samfundet

Kandidater med specialisering i Bevægelsesfremme i samfundet kan varetage fagligt specialiserede funktioner med særligt fokus på:

 • Analyse og forståelse af menneskers bevægelsesvaner og hvordan de kan påvirkes
 • Planlægning og effektuering af entreprenante og samskabende processer
 • Udvikling og iværksættelse af tiltag der øger fysisk aktivitet i befolkningen
 • Tværfagligt og tværorganisatorisk samarbejde på idræts-og sundhedsområdet
 • Innovation og teknologiudvikling
 • Bæredygtighed, læring og forandring
 • Samfundsvidenskabelig forskning

Krop, bevægelse og kultur

Kandidater med specialisering i Krop, bevægelse og kultur kan varetage fagligt specialiserede funktioner med særligt fokus på:

 • Nytænkning af idrætsundervisning i videregående uddannelser samt professionsuddannelser
 • Udvikling af idrætsstrategier og tilbud baseret på levet erfaring og kulturel forståelse af specifikke idrætspraksisser og fællesskaber.
 • Syge, social, eller sundhedsplejen med fokus på kropslighedens, empatien og relationernes vigtighed
 • Humanistisk sundhedsforskning 

 

Sidst opdateret: 24.02.2021