Skip to main content

Dit studievalg

Idræt og sundhed giver dig mulighed for at vælge den specialisering, som du brænder for. Du kan læse om specialiseringerne på Introduktion til uddannelsen

Samarbejde med andre uddannelser

Idræts- og sundhedsstudiet har et veludbygget netværk af samarbejdspartnere ved beslægtede studier - såvel nationalt som internationalt.

Der er således rige muligheder for at inddrage fag fra andre studier fra både danske og udenlandske universiteter.

Ophold i udlandet

Under hele uddannelsen er der mulighed for at tage ophold i udlandet som del af studiet.

Syddansk Universitet har forbindelse til en række universiteter i Europa, hvor du eksempelvis kan søge hen gennem EU's programmer eller gennem stipendier til individuelt arrangerede rejser.

Hvis du vælger at læse et semester på et udenlandsk universitet, skal du huske at planlægge det i god tid sammen med din vejleder og søge studienævnet om en forhåndsgodkendelse.

Nærmere information om studier i udlandet fås ved henvendelse til Det Internationale Kontor, tlf. 6550 1000 eller på studiesiden om udlandsophold

Sidst opdateret: 26.01.2021