Skip to main content

Karriere

En kandidatgrad i historie eller i historie samt et andet fag giver kompetencer, som efterspørges mange steder på arbejdsmarkedet. Der er tale om nogle generelle akademiske færdigheder, som kan bruges, når man arbejder med formidling, administration osv. Men der er helt klart også tale om nogle faglige kompetencer, hvor man bruger historiefaget.

Der er ganske mange historikere, som får beskæftigelse i den private sektor eller i offentlig administration.
En del færdiguddannede kandidater får jobs som gymnasielærere, AC-fuldmægtige eller inden for museumsverdenen. Men der er også nogle, der gør karriere som kommunikationsmedarbejder, i forlagsbranchen eller som projektleder.

Undervisningskompetence og pædagogikum
For at opnå faglig kompetence til at undervise på de gymnasiale uddannelser kræves en 5-årig cand.mag. uddannelse bestående af et centralt fag og et tilvalg. Begge fag skal være undervisningsfag i gymnasiet.

For at opnå pædagogisk kompetence skal du have pædagogikum. Gymnasierne ansætter undervisere uanset om de har pædagogikum eller ej. Som et led i ansættelsesforholdet får de nye lærere så pædagogikum, hvis de ikke allerede har gennemført det. Pædagogikum er en etårig ordning og består af en praktisk og en teoretisk del.

Undervisning andre steder
Ud over undervisning på de gymnasiale uddannelser kan du med en kandidatgrad fra universitetet også undervise på bl.a. professionshøjskoler, højskoler, universiteter og i private virksomheder, fx sprogskoler, kursusvirksomheder, konsulentfirmaer og lignende.

Sidst opdateret: 06.05.2020