Skip to main content

Introduktion til uddannelsen

Studerer fortiden for at forstå nutiden
Historie som fag er vigtigt for at forstå vor egen tid.
Vi læser ikke bare for at vide noget om gamle dage, men lige så meget for at forstå og fortolke, hvordan historikere og historiske personer gennem tiderne har forstået og beskrevet deres samfund og deres fortid og hvordan historien bliver brugt i nutiden.

Kandidatuddannelsen i historie bygger videre på den opnåede viden fra bacheloruddannelsen, her ligges dog i højere grad vægt på studiet af en række specifikke områder inden for historie. Her afslører historiefagets bredde sig, idet det kan være alt fra den antikke fortid til den nærværende samtid. Geografisk er der heller ingen begrænsninger, udover at det skal være muligt og fagligt forsvarligt. Studiet afsluttes ned en specialeafhandling.

I løbet af den 2-årige kandidatuddannelse vil du lære selvstændigt at arbejde med en række videnskabelige problemstillinger og formidle disse videre. Der lægges i områdestudierne vægt på en metodisk tilgang til emnerne.

Kandidatuddannelsen i Historie på Syddansk Universitet er kendetegnet ved, at der er et obligatorisk formidlingskursus, hvor du som studerende møder forskellige teorier og praktiske redskaber i forskellige formidlingssituationer. Derudover kan man vælge mellem tre grene:

  • Historie
  • Politisk historie
  • Kultur- og socialhistorie

Jobmuligheder
Et historiestudium giver kompetencer, som efterspørges mange steder i samfundet.
En del færdiguddannede kandidater havner i jobs som gymnasielærere, AC-fuldmægtige eller inden for museumsverdenen. Men der er også en del, der gør karriere som kommunikationsmedarbejder, eller som projektleder i det private erhvervsliv eller det offentlige.

Sidst opdateret: 23.10.2020