Skip to main content

Supplering på Fysik og teknologi

Hvis du ikke opfylder uddannelsens adgangskrav, kan du muligvis blive optaget, mod at du følger et eller flere suppleringsfag.

Hvis du kun mangler ét fag

Hvis du mangler et enkelt fag på maksimum 5 ECTS for at opfylde uddannelsens adgangskrav, kan du blive optaget, på betingelse af at du følger et relevant fag på bachelorniveau sideløbende med første semester af kandidaten. I den sammenhæng gælder følgende betingelser:

  • Du skal bestå suppleringsfaget senest d. 1. marts, altså seks måneder efter studiestart. Det betyder, at du kun har to eksamensforsøg i suppleringsfaget.
  • Du kan kun optages betinget af supplering, hvis SDU udbyder et relevant kursus i efterårssemestret.
  • Du skal betale for suppleringskurset. Prisen svarer til takstgruppe 3 på SDU’s tompladsordning

Du skal du blot søge optagelse på uddannelsen. Derefter vurderer vi, hvilket fag du skal følge og melder dig til faget. 

Hvis du mangler flere fag

Du kan også søge om optagelse på et suppleringsforløb i semestret inden studiestart. Det er en mulighed, hvis du har en relevant bachelor eller diplomingeniøruddannelse, men mangler et eller flere specifikke fag svarende til maksimalt 30 ECTS.  Hvis du optages på et suppleringsforløb, er du garanteret optagelse på uddannelsen, når du består suppleringsfagene. I den sammenhæng gælder følgende betingelser:

  • Du skal bestå suppleringsfaget senest d. 1. oktober, altså en måned efter du starter på kandidaten. Det betyder, at du kun har to eksamensforsøg i suppleringsfaget.
  • Du kan kun optages på supplering inden studiestart, hvis SDU udbyder relevante kurser i forårssemestret. Dog kan du følge ét kursus på maks. 5 ECTS i efteråret efter studiestart (se ovenfor).
  • Du skal betale for suppleringskurser. Prisen svarer til takstgruppe 3 på SDU’s tompladsordning.

Du skal søge i perioden 15. december til 31. december. Når du har søgt, vurderer SDU, hvilke fagområder du mangler, og hvilke fag du skal følge. Du får svar på din ansøgning i januar måned.

I din ansøgning skal du tilføje:

  • Eksamensudskrift med alle beståede resultater. Hvis du afventer resultatet af et eller flere fag, skal du indsende dokumentation for, at du er tilmeldt fagene.
  • Hvis du læser en diplomingeniøruddannelse andetsteds end SDU, skal du uploade dokumentation for, at du har bestået Engelsk på B-niveau eller tilsvarende. Læs mere om SDU’s krav til engelskkundskaber.
Søg nu, og start dit suppleringsforløb i foråret

Ansøgningsfristen er 31. december

Gå til ansøgningsportalen

Sidst opdateret: 19.12.2018