Skip to main content

Uddannelsens opbygning

Kandidatuddannelsen i Fysik kan læses enten som en et-faglig eller som en to-faglig uddannelse.

Obligatoriske kurser

Følgende kurser er obligatoriske på den et-faglige kandidatuddannelse i Fysik:

Fagperspektiverende aktivitet

Den fagperspektiverende aktivitet består af 30 ECTS, som i princippet valgfri – men det er afgørende, at du reflekterer over dine valg.

Derfor skal du ved kandidatuddannelsens start udfylde og aflevere et skriftligt refleksionsskema, hvor du gør rede for, hvordan du forventer at sammensætte din kandidatuddannelse, hvilke kompetencer du ønsker at udvikle, og hvilke fordele og ulemper der er ved dit valg.

Speciale

På kandidatuddannelsens andet år udarbejder du du dit afsluttende specialeprojekt, som har et omfang af 60 ECTS.

Du vil typisk blive tilknyttet en af instituttets forskningsgrupper undervejs i processen.

Studieforløb

I det anbefalede studieforløb kan du se en skematisk oversigt over, hvilke elementer der indgår i uddannelsen, og i hvilken rækkefølge vi anbefaler dig at tage dem.

Se det anbefalede studieforløb

Særligt for vinteroptag

Hvis du bliver optaget på kandidatuddannelsen med studiestart 1. februar, starter du med den fagperspektiverende aktivitet og tager herefter de obligatoriske kurser på det andet semester af din kandidatuddannelse.

Derfor  skal du så vidt muligt aflevere og have tilbagemelding på din skriftlige refleksion i løbet af efteråret, hvis du søger optagelse pr. 1. februar.

Obligatorisk kursus

FY807: Fysiske undervisningsførsøg er det eneste obligatoriske kursus på den to-faglige kandidatuddannelse med Fysik som centralt fag.

Konstituerende kurser

FY817: Introduktion til Astrofysik og Kosmologi er obligatorisk, hvis du ikke allerede har taget kurset på din bacheloruddannelse.

FY508: Kondenserede stoffer er obligatorisk, hvis du ikke allerede har taget enten FY508 eller FY532: Fysik af kondenserede stoffer 1 på din bacheloruddannelse.

Derudover kan du vælge mellem følgende kurser:

Valgfag

Her kan du vælge frit blandt alle de kurser, som Det Naturvidenskabelige Fakultet udbyder på kandidat- og ph.d.-niveau, og som hverken er obligatoriske på dit centrale fag eller dit sidefag.

Du må også gerne vælge kurser på bachelorniveau, så længe kurserne ligger uden for dit primære fagområde.

Sidefag

Hvis du vælger den to-faglige kandidatuddannelse med Fysik som centralt fag, fortsætter du med det sidefag, du har taget på bacheloruddannelse.

Hvis du har et humanistisk eller samfundsvidenskabeligt sidefag, har sidefaget på kandidatniveau et omfang af 75 ECTS. Det betyder, at du først skriver dit speciale på 5. semester, og at din kandidatuddannelse får en normeret studietid på 2  ½ år.

Speciale

På kandidatuddannelsens sidste semester udarbejder du du dit afsluttende specialeprojekt, som har et omfang af 30 ECTS.

Du vil typisk blive tilknyttet en af instituttets forskningsgrupper, som du kan få råd og vejledning fra undervejs i processen.

Studieforløb

I det anbefalede studieforløb kan du se en skematisk oversigt over de elementer, der indgår i uddannelsen, og i hvilken rækkefølge vi anbefaler dig at tage dem.

Se det anbefalede studieforløb

Den et-faglige kandidatuddannelse i Fysik er for dig, der ønsker at specialisere din viden inden for et eller flere fysiske fagområder eller lave et virksomhedsprojekt som en del af din uddannelse.

Den to-faglige kandidatuddannelse med Fysik som centralt fag er for dig, som ønsker et tværfagligt perspektiv på din uddannelse, for eksempel med henblik på at opnå undervisningskompetence på gymnasieniveau i to fag.

Studievejlederne Det Naturvidenskabelige Fakultet Syddansk Universitet

  • Campusvej 55
  • Odense M - DK-5230
  • Telefon: +45 6550 4387

Sidst opdateret: 10.11.2020