Skip to main content

Kompetenceprofil

En dimittend med en kandidatgrad i fysik har viden om:

 • grundlæggende teoretiske begreber og eksperimentelle metoder baseret på forskning på højeste internationale niveau inden for det fysiske
  fagområde
 • viden om emner inden for den fysikforskning, som dyrkes af medarbejderne på Institut for Fysik, Kemi og Farmaci
 • ekspertviden på et afgrænset forskningsfelt inden for det fysiske fagområde

Dimittenden mestrer:

 • på baggrund af fysikkens love at opstille en matematisk beskrivelse af en given fysisk problemstilling og at løse denne kvantitativt
 • at anvende computersimuleringer som videnskabeligt undersøgelsesværktø
 • at løse naturvidenskabelige problemer ved at benytte en kombination af teori, numerisk simulering og eksperimenter.

Dimittenden kan efterprøve gyldigheden af fremsatte hypoteser ved at designe og udføre eksperimenter samt anvende teoretiske modeller og forholde sig kritisk til egne og andres forskningsresultater og videnskabelige modeller.

Dimittenden kan undersøge konkrete fænomener teoretisk og/eller eksperimentelt og dermed bidrage til at frembringe nye videnskabelige indsigter og til at skabe nye praktiske anvendelser af fysikforskningen.

Endelig kan dimittenden undervise i fysik i gymnasieskolen.

Med uddannelsens internationale dimension opnår dimittenden kompetencer til at håndtere faglige og personlige relationer i ikke-danske kulturelle sammenhænge samt forstå at tilgangen til fagets centrale emner og metoder er uafhængig af nationale grænser.

 

Studievejlederne Det Naturvidenskabelige Fakultet Syddansk Universitet

 • Campusvej 55
 • Odense M - DK-5230
 • Telefon: +45 6550 4387

Sidst opdateret: 10.11.2020