Skip to main content

Karriere

Fysik er en bredt funderet uddannelse, som åbner for mange forskellige beskæftigelsesmuligheder. Ca. halvdelen af alle fysikere uddannet på SDU er ansat inden for det offentlige, mens den anden halvdel arbejder i det private erhvervsliv.

Hvis du specialiserer dig i biofysik, vil du være efterspurgt blandt andet på hospitaler, i medicinalindustrien og i bioteknologiske virksomheder.

Partikelfysikere finder ofte arbejde i IT-branchen og i telekommunikationssektoren, da de er trænet i at løse større modelleringsopgaver med computere som værktøj.

Også i finanssektoren er der brug for fysikeres viden og metodekendskab, da finansmarkeder kan modelleres med metoder, man anvender i fysikken.

Som fysiker har du også jobmuligheder i højteknologiske virksomheder og i ingeniør- og konsulenthuse.

Undervisning

Kombineret med et sidefag giver en kandidatgrad i fysik dig de faglige kvalifikationer til at undervise i både Fysik og dit sidefag på gymnasieniveau.

Som fysiker kan du også blive ansat som underviser på andre højere læreanstalter, eksempelvis på professionshøjskolernes læreruddannelse.

Forskning

Når du er blevet kandidat, kan du fortsætte din karriere på universitetet med en ph.d.-uddannelse. En ph.d.-grad giver dig kompetence til at forske på universiteter og i industrielle virksomheder.

Studievejlederne Det Naturvidenskabelige Fakultet Syddansk Universitet

  • Campusvej 55
  • Odense M - DK-5230
  • Telefon: +45 6550 4387

Sidst opdateret: 10.11.2020