Skip to main content

Blended learning med studieunderstøttende aktiviteter med fysisk fremmøde i Odense

Vælger du at følge blended learning-modellen, vil undervisningen på nogle moduler udbydes som fuld online undervisning, og på andre moduler som blended learning. Det vil sige,  som online-undervisning suppleret med studieunderstøttende aktiviteter. De studieunderstøttende aktiviteter foregår i Odense.

Ved at deltage i de studieunderstøttende aktiviteter har du således mulighed for at være en del af campusmiljøet i Odense, herunder de sociale og faglige tiltag med videre, der er foregår på Campus.

Generelt vil alle moduler med blended­ learning følge en overordnet struktur, hvor studieunderstøttende aktiviteter i Odense er prioriteret og planlagt i starten af modulet, hvor du lærer underviserne og de andre studerende at kende.

Herefter følger en højere grad af blended learning  og vekslen mellem online og fysisk undervisning, der er tilpasset efter indhold og faglighed i det specifikke modul.

De studieunderstøttende aktiviteter er et tilbud,  som du opfordres til at deltage i.

Undervisning på denne model foregår i  udgangspunktet på dansk. 

Hvornår vælger jeg?

Når du er blevet optaget på Kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab, vil du få mulighed for at vælge, om du vil følge  1. semester, som består af fem obligatoriske fællesmoduler,  i Esbjerg eller som blended learning­udgaven.

I løbet af 1. semester  skal du dels vælge, om du vil følge de to obligatoriske fællesmoduler på  2. semester i Esbjerg eller som blended learningudgaven, og dels hvilken specialisering,  du ønsker at følge:

  • Health Promotion  (med fysisk tilstedeværelse i Esbjerg)
  • Global Health  (med fysisk tilstedeværelse i Esbjerg)
  • Risk Research  (med fysisk tilstedeværelse i Esbjerg)
  • Health Economics and Management  (med fysisk tilstedeværelse i Esbjerg)
  • Intervention og Evaluering  (blended learning med studieunderstøttende  aktiviteter med fysisk fremmøde i Odense)

Sidst opdateret: 19.10.2020