Skip to main content

Uddannelsens opbygning

Kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab består af fire semestre (to år).

Kandidatuddannelsen er tilrettelagt i en kvartalsstruktur. Kvartalsstrukturen indebærer fire årlige undervisningsperioder på hver otte uger med en eksamensperiode i umiddelbar forlængelse af en undervisningsperiode.

Første semester indeholder en generel introduktion til folkesundhedsvidenskab; teorier, redskaber og metoder, herunder biostatistik og sundhedspolitik og etik.

Andet semester indeholder to obligatoriske moduler: “Effect Evaluation - Theory and Practice” og “Advanced Epidemiology”. Resten af tiden benyttes til moduler indenfor en af de fem specialiseringer Health Promotion, Global Health, Risk Research, Health Economics and Management samt Intervention og  Evaluering.

På tredje semester kan der frit vælges mellem moduler indenfor de fem specialiseringer eller øvrige valgfag. Det er desuden muligt at tage et praktik- eller udlandsophold. 

Fjerde semester er afsat til udarbejdelse af kandidatspecialet, individuelt eller to studerende sammen. Udover den formelle vejledning ved en underviser tilknyttet uddannelsen, tilbydes ”Master Thesis Seminars”, som giver mulighed for at diskutere synopsis, forskningsdesign, metoder og empiriske undersøgelser.

2nd year

4th semester

Master’s thesis within a topic of the chosen specialisation

3rd semester

Student internship, Studies abroad or Elective modules within Health Promotion, Global Health, Risk Research, Health Economics and Management, Research Methods etc.

1st year

2nd semester

Effect Evaluation - Theory and Practice,
Advanced Epidemiology

Health Promotion Specialisation:
Health Promotion Planning
Health Communication

Global Health Specialisation:
The State of Global Health
Harmonisation, Sovereignty, Diversity and Global Health

Health Economics and Management Specialisation:
Change and Knowledge Management, The Economics of Prevention in Health

Risk Research Specialisation:
Risk Theory, Assessment and Governance, Health and Safety Management

 Intervention og Evaluering:
Systematisk udvikling af interventioner og Implementering og procesevaluering af interventioner

1st
semester

Public Health in the 21st Century,
Public Health Policy and Administration        

Applied Biostatistics
Public Health Ethics
Health Measurement Scales

Undervisningsevaluering

Uddannelsen bliver løbende evalueret. Evalueringerne bruges af studienævn og undervisere til planlægning og justering af undervisningen og uddannelsen, så du som studerende får de bedst mulige rammer for at opnå dine læringsmål.

Læs mere

Sidst opdateret: 12.11.2021