Kompetenceprofil

Kandidater i Folkesundhedsvidenskab har kendskab til og indsigt i folkesundhed på det højeste niveau inden for international forskning. De kan anvende metoder og færdigheder, som er relevante for at analysere sundhedsrelaterede data, og betinget af valget af specialisering vil kandidaten i folkesundhedsvidenskab opnå særlige eller generelle kvalifikationer i forbindelse med problemstillinger inden for sundhedsplanlægning (enten nationalt eller globalt) og sundhedsadministration (enten nationalt eller globalt). Endvidere vil kandidater være kvalificeret til at analysere, udvikle, planlægge, rådgive, undervise og forske i relation til forebyggelse og sundhedsfremme.

Uafhængigt af valget af specialisering, vil kandidater i folkesundhedsvidenskab opnå:

viden om og forståelse af:

  • sundhedstilstande og betingelser for sundhed i forskellige befolkningsgrupper
  • teori og evidensbaserede metoder og strategier til at fremme og beskytte befolkningens sundhed og trivsel
  • relevant teori, forskningsmetoder og forskningstilgange inden for folkesundhed

færdigheder i:

  • at samle og analysere informationer om befolkningsgruppers sundhed og trivsel 
  • at analysere og vurdere de virkninger, som adfærdsmæssige, miljømæssige og sociale forhold har på fysisk, mental og social sundhed samt livskvalitet i befolkningsgrupper
  • at udvikle, implementere og evaluere programmer, politikker og institutioner som sigter mod forebyggelse, sundhedsfremme, behandling, rehabilitering og omsorg
  • selvstændigt at gennemføre forskningsorienterede undersøgelser inden for folkesundhedsområdet at formidle problemstillinger, resultater og synspunkter på faglig og professionel vis, såvel mundtligt som skriftligt

kompetencer i:

  • at løse relevante opgaver inden for offentlig administration, det private erhvervsliv, undervisning, interesseorganisationer samt foreninger 
  • selvstændigt at kommunikere og samarbejde tværfaglig – lokalt, nationalt og internationalt – i forhold til folkesundhedsrelaterede initiativer, spørgsmål, metoder og teorier
  • at identificere egne læringsbehov og strukturere egen læring i forskellige læringsmiljøer. 

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies