Skip to main content

Kompetenceprofil

Kandidater i Folkesundhedsvidenskab har kendskab til og indsigt i folkesundhed på  højeste niveau inden for international forskning. De kan anvende metoder og færdigheder, som er relevante for at analysere sundhedsrelaterede data, og betinget af valget af specialisering vil kandidaten i folkesundhedsvidenskab opnå særlige eller generelle kvalifikationer i forbindelse med problemstillinger inden for sundhedsplanlægning ( nationalt og globalt) og sundhedsadministration ( nationalt og globalt). Endvidere vil kandidater være kvalificerede til at analysere, udvikle, planlægge, rådgive, undervise og forske i relation til forebyggelse og sundhedsfremme.

Uafhængigt af valget af specialisering, vil kandidater i folkesundhedsvidenskab opnå:

viden om og forståelse af:

  • sundhedstilstande og betingelser for sundhed i forskellige befolkningsgrupper
  • teori og evidensbaserede metoder og strategier til at fremme og beskytte befolkningens sundhed og trivsel
  • relevant teori, forskningsmetoder og forskningstilgange inden for folkesundhed

færdigheder i:

  • at samle og analysere informationer om befolkningsgruppers sundhed og trivsel 
  • at analysere og vurdere de virkninger, som adfærdsmæssige, miljømæssige og sociale forhold har på fysisk, mental og social sundhed samt livskvalitet i befolkningsgrupper
  • at udvikle, implementere og evaluere programmer, politikker og institutioner som sigter mod forebyggelse, sundhedsfremme, behandling, rehabilitering og omsorg
  • selvstændigt at gennemføre forskningsorienterede undersøgelser inden for folkesundhedsområdet at formidle problemstillinger, resultater og synspunkter på faglig og professionel vis, såvel mundtligt som skriftligt

kompetencer i:

  • at løse relevante opgaver inden for offentlig administration, det private erhvervsliv, undervisning, interesseorganisationer samt foreninger 
  • selvstændigt at kommunikere og samarbejde tværfaglig – lokalt, nationalt og internationalt – i forhold til folkesundhedsrelaterede initiativer, spørgsmål, metoder og teorier
  • at identificere egne læringsbehov og strukturere egen læring i forskellige læringsmiljøer. 

Sidst opdateret: 14.01.2020