Introduktion til uddannelsen

Sundhed og trivsel til alle

Stadig flere danske børn døjer med overvægt og egentlig fedme. Danskernes forventede levealder er forholdsvis lav. Bestemte grupper i vort ellers så lighedsorienterede samfund har et relativt kort og ret så sygdomsplaget liv. Hvilke faktorer bestemmer tendenser som disse, og hvad kan der gøres for at dæmme op for dem? Hvordan kan der i det hele taget arbejdes for mest mulig sundhed og trivsel til flest mulige?

Hvad vil fremtiden bringe?

Kan livsstilssygdomme og et faldende fødselstal ødelægge den europæiske økonomi? Vil den globale opvarmning bringe malaria tilbage til de nordiske lande? Og hvorfor ser forebyggelseskampagner ud til at have en relativt begrænset virkning?

Nutid, fortid og fremtid

Disse spørgsmål og mange flere stilles og forsøges besvaret på uddannelsen i folkesundhedsvidenskab - en dynamisk gren af sundhedsvidenskaben, hvor politik forbindes med statistik og epidemiologi, adfærdsvidenskab med fysiologi, anatomi og ætiologi, og hvor miljøsundhed er lige så vigtigt som etik, historiske betragtninger og fremtidsforudsigelser.

Studiet har et progressivt internationalt perspektiv og er bygget omkring nogle af de helt store videnskabelige grundsten: samfundsvidenskab, lægevidenskab og økonomi.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies