Skip to main content

Studerende fortæller

Mette Lindholm Eriksen tog fra Brenderup til Esbjerg, for at læse folkesundhedsvidenskab. Næste stop på turen blev det verdensberømte Harvard University i Boston.

Læs Mettes historie og hør hende fortælle om uddannelsen i Folkesundhedsvidenskab og springet til Harvard University.

Jeg læste på linjen for Health Economics and Management. Min interesse for sundhedsøkonomi, sundhedsledelse og generelt for kommunernes opgavevaretagelse af sundhedsopgaverne blev suppleret rigtigt godt gennem fagene på netop denne linje. Der var stor frihed til valg af opgaver, så derfor kunne man tilpasse det ens interesser.

Kommunerne arbejder meget tværsektorielt og at have den overordnede forståelse for sundhedsvæsenets opbygning er meget vigtigt i mit job. Derudover er jeg klædt rigtigt godt på i forhold til sundhedsdata og evalueringer af lokale sundhedstiltag, hvilket min erfaring har fortalt mig at kommunerne efterspørger og har brug for.
Michael Jensen, Sundhedskoordinator, Frederikssund Kommune

Min kandidatuddannelse i folkesundhedsvidenskab på SDU, Esbjerg har bevirket, at jeg har fået stor motivation og derfor kundskaber i epidemiologi og biostatistik til at forebygge lidelser i hele befolkningsgrupper. Denne motivation og disse kundskaber anvender jeg i høj grad i mit nuværende job som videnskabelig assistent hos Kræftens Bekæmpelse.
Yderligere bruger jeg viden fra faget: Planlægning i sundhedsfremme, idet jeg igen erfarede, hvor vigtig teori, systematik, evidens og inddragelse af interessenter er. Denne viden kan jeg bruge i mange andre sammenhænge end lige i det aktuelle fag.

Desuden har jeg fået stor interesse og energi til at arbejde videre med mit fag gennem meget engagerede undervisere. Jeg kunne endvidere godt lide den samfundsorienterede tilgang til folkesundhedsvidenskab, hvilket også giver mig en god ballast. Dette fordi jeg således tænker, at sundhed skal ses gennem flere niveauer, ikke kun det individuelle niveau, hvor man fokuserer på det enkelte individs handlinger.

Til sidst har den internationale kandidatuddannelse gjort, at jeg har fået anvendt og trænet mine engelskkundskaber, hvilket er meget vigtigt, når man skal læse andres forskningsresultater og formidle sine egne. Yderligere har jeg fået flere perspektiver på sundhed ved at høre medstuderendes beretninger om sundhedsproblemer i andre verdensdele, hvilket var meget tankevækkende.
Anita Tønder Nielsen, Forskningsassistent, Kræftens Bekæmpelse

Et job i Sundhedsstyrelsen er yderst relevant for en kandidat i folkesundhedsvidenskab. Som fuldmægtig får jeg på mange måder brugt den viden, jeg har tilegnet mig på studiet. Jeg mærker i høj grad, at jeg er bedre stillet end mine kollegaer med en uddannelse, som cand.scient.pol eller cand.scient.soc m.v. Jeg har større sundhedsfagligt indblik og viden, samtidig med at min administrative profil også er en styrke.

Det at arbejde i en politisk styret organisation, som arbejder tværfagligt, giver mulighed for at bruge den tværfaglighed, vi som folkesundhedskandidater har tilegnet os gennem studiet. Jeg arbejder dagligt sammen med alle typer sundhedsprofessionelle i kommuner, regioner, staten og i det private, og jeg finder, at mine kompetencer til fulde står mål med, hvad der forventes af mig derude `i den virkelige verden´.
Stine Jønson, Fuldmægtig, Sundhedsstyrelsen

Sidst opdateret: 01.04.2019