Kontakt og vejledning

Hvis du har brug for yderligere information om  kandidatuddannelsen i Farmaci, kan du kontakte:

Studieleder Anton Pottegård - apottegaard@health.sdu.dk
Vicestudieleder Tore Bjerregaard Stafe - tstage@health.sdu.dk

Faglig vejleder (studerende på uddannelsen)  - fv-farma@health.sdu.dk
Studiekoordinator Rikke Fisker Christensen - sn-farmaci@health.sdu.dk

Spørgsmål om ansøgning og optagelse
Kontakt Optagelsen på SDU, hvis du har spørgsmål til, hvordan du bliver optaget på uddannelsen.