Introduktion til uddannelsen

På kandidatuddannelsen i Farmaci lærer du blandt andet om lægemiddelstoffers egenskaber og deres betydning for design af lægemiddelformuleringer.  Derudover får du erfaring med udviklingsprocessen for nye lægemidler, fra medicinalkemisk screening til den endelige registrering og markedsføring.

Du får også indsigt i lægemidlers virkningsmekanismer på cellulært niveau og på organniveau. Du lærer også om rationel farmakoterapi ved de almindeligste sygdomme, herunder præparatvalg, dosering, vigtige bivirkninger og lægemiddelinteraktioner.

Uddannelsens opbygning

På kandidatuddannelsen i Farmaci kan du vælge mellem to fagprofiler:

  • Klinisk farmaci er for dig, der ønsker at specialisere din viden inden for anvendelse af lægemidler.
  • Teknologisk farmaci er for dig, der ønsker at specialisere din viden inden for produktion og kvalitetssikring af lægemidler.

Uanset hvilken profil du vælger, er fagligheden høj, og du får indsigt i den nyeste forskning rettet mod forståelse og løsning af farmaceutiske og kemisk-biologiske problemstillinger.

Læs mere om uddannelsens opbygning.

Karrieremuligheder

Som cand.pharm. kan du få en karriere i for eksempel medicinalvirksomheder eller biotekindustrien. Du har også mulighed  for at få arbejde på et apotek eller sygehusapotek. Hvis du drømmer om en karriere inden for forskning og undervisning, har du mulighed for at fortsætte på den treårige forskeruddannelse.

Læs mere om karrieremulighederne for farmaceuter.

Kandidatuddannelsen i Farmaci udbydes af:
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet i samarbejde med Det Naturvidenskabelige Fakultet