Skip to main content

Dit studievalg

På kandidatuddannelsen i farmaci får du en solid videnskabelig baggrund i lægemidler og deres anvendelse. Dette indebærer en indføring i den humane fysiologi og tilhørende sygdomslære.

Du lærer naturligvis også, hvordan lægemidler opbygges, fremstilles og kvalitetssikres, så den ønskede effekt opnås, samt hvordan lægemiddelindustrien udvikler nye lægemidler.

Desuden vil du komme på et praktikophold på privat apotek, sygehusapotek og sygehusafdeling, hvor du får indblik i farmaceutiske arbejdsopgaver i hele deres bredde, herunder hvordan patienter med mange forskellige sygdomme sikres den rette behandling med lægemidler, samt opbygning og kvalitetssikring af lægemiddelforsyningen og tilvirkningen af individuelle lægemidler til den enkelte patient.