Karriere

Gennem din ergoterapeutiske grunduddannelse vil du naturligvis kunne få arbejde alle de steder, hvor man anvender ergoterapeuter i kommunerne, regionerne (sygehuse), på uddannelsesinstitutioner og i private virksomheder og organisationer.

Derudover har du unikke karrieremuligheder ved at være særligt rustet til at varetage funktioner inden for:

 • Sundhedsfremme og forebyggelse
 • Habilitering, behandling, rehabilitering og palliation
 • Dokumentation og udvikling
 • Tværfagligt samarbejde og sparring
 • Planlægning, projektledelse og koordinering
 • Vidensudvikling og implementering samt andre områder, hvor stort kendskab til videnskabelige metoder er centralt
 • Ledelse
 • Undervisning
 • Rådgivning
 • Nyoprettede funktionsområder
 • Forskning (herunder videreføre din kandidatgrad til en ph.d.)

Kandidatuddannelsen i ergoterapi forventes følgelig at kvalificere til ansættelse i stillinger som:

 • Ledende terapeut
 • Klinisk ergoterapispecialist 
 • Uddannelses- og undervisningsstillinger i såvel klinisk praksis som i uddannelsessektoren 
 • Udviklings-, projekt- og procesledelsesstillinger

Kandidaten vil desuden have forudsætninger for at påbegynde en ph.d.-uddannelse og derigennem styrke en nødvendig forskningsbaseret udvikling af ergoterapifaget, på linje med udviklingen i andre europæiske lande og samtidig sikre mulighed for tværfaglig forskningssparring nationalt.