Skip to main content

Uddannelsens opbygning

Kandidatuddannelsen, der varer to år, bygger oven på en bachelor- eller diplomingeniøruddannelse i fx Elektrisk Energiteknologi.

På kandidatuddannelsen i Energiteknologi har du også mulighed for at vælge specialisering i Energiinformatik.

På den traditionelle energiteknologi kandidat arbejder du bl.a. med:

 • Energisystemanalyse
 • Modellering og optimering
 • Ressourceøkonomi og livscyklusanalyse
 • Fejlfinding
 • Multiagentsimulering
 • Innovationsstyring, patentering, markedsanalyse, forretningsplan, teknologipotentiale

Klik på oversigten for at se en større version

På Energiinformatik profilen arbejder du bl.a. med:

 • Objektorienteret programmering
 • Modellering, optimering og modelbaseret regulering af energisystemer og processer
 • Digital Twin teknologi
 • Multiagentsimulering
 • Innovationsstyring, patentering, markedsanalyse, forretningsplan, teknologipotentiale
 • Database og informations systemer i energisektoren

Klik på oversigten for at se en større version

Uddannelsen har høj grad af internationalisering og internationale undervisere som underviser på engelsk.
Af modulbeskrivelserne fremgår hvilket sprog, der undervises på.

Studieordning

Se studieordningen for civilingeniøruddannelsen i Energiteknologi (Kandidat)

læs mere

Se eksempel på karriere

Mød Jesper som er uddannet Civilingeniør i Energiteknologi fra SDU. Til dagligt arbejder han i virksomheden Fjernvarme Fyn.

Se mere