Skip to main content

Uddannelsens opbygning

Kandidatuddannelsen, der varer to år, bygger oven på en bachelor- eller diplomingeniøruddannelse i fx Elektrisk Energiteknologi.

På kandidatuddannelsen i Energiteknologi kan du også vælge specialisering i Energiinformatik.

På den traditionelle Energiteknologi-kandidatuddannelse arbejder du bl.a. med:

 • Energisystemanalyse
 • Modellering og optimering
 • Ressourceøkonomi og livscyklusanalyse
 • Fejlfinding
 • Multiagentsimulering
 • Innovationsstyring, patentering, markedsanalyse, forretningsplan og teknologipotentiale.

Klik på oversigten for at se en større version

På Energiinformatik-profilen arbejder du bl.a. med:

 • Objektorienteret programmering
 • Modellering, optimering og modelbaseret regulering af energisystemer og processer
 • Digital Twin-teknologi
 • Multiagentsimulering
 • Innovationsstyring, patentering, markedsanalyse, forretningsplan, teknologipotentiale
 • Database og informationssystemer i energisektoren

Klik på oversigten for at se en større version

Uddannelsen er i høj grad international, og du får internationale undervisere, som underviser på engelsk.
Af modulbeskrivelserne fremgår hvilket sprog, der undervises på.


Studieordning

Se studieordningen for civilingeniøruddannelsen i Energiteknologi (Kandidat)

læs mere

Se eksempel på karriere

Mød Jesper som er uddannet Civilingeniør i Energiteknologi fra SDU. Til dagligt arbejder han i virksomheden Fjernvarme Fyn.

Se mere

Det Tekniske Fakultet Syddansk Universitet

 • Campusvej 55
 • Odense M - DK-5230

Sidst opdateret: 02.06.2021